Inženierkomunikāciju montētājs

Mācību ilgums 3 gadi,  iegūst arodizglītību.

Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības apliecību (sekmju izraksta) konkurss.

 

Inženierkomunikāciju montētājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas, ekspluatēšanas un remonta darbiem. Inženierkomunikāciju  montētājs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju montāžas ekspluatācijas un remonta darbus, tai skaitā siltumapgādes, apkures, vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas, ūdens apgādes, ugunsdzēsības, kanalizācijas, gāzes apgādes un citās inženierkomunikāciju tehnoloģiskās sistēmās, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus.

Inženierkomunikāciju montētājs prot :

 1. Izmantot darba procesā nepieciešamo dokumentāciju, apzināt veicamo darbu secību, noteikt darba apjomus;
 2. Veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu montāžas darbus;
 3. Veikt individuālo inženierkomunikāciju montāžas darbu kvalitātes kontroli;
 4. Veikt atsevišķo inženierkomunikāciju sistēmu elementu remonta darbus un to kvalitātes kontroli.
 5. Pielietot un uzturēt izmantojamos darba rīkus atbilstošā tehniskā stāvoklī.

Mācību laikā izglītojamie apgūt šādus profesionālos mācību priekšmetus:

 • Inženierkomunikāciju montāžas darbu tehnoloģija;
 •  Materiālu mācība;
 • Iekārtas;
 •  Rasēšana;
 •  Elektrotehnika, elektrodrošība;
 •  Tehniskie mērījumi;
 •  Darba aizsardzība;
 •  Inženierkomunikāciju montāžas darbu praktiskās mācības;