Izglītība pieaugušajiem

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” notiek pieaugušo apmācība

ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 

Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas laikā mācībām Latvijā pieteicās 14 136 iedzīvotāji 12 tautsaimniecības nozarēs.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” šā gada vasarā mācībām pieteicās 67 nodarbinātās personas. Projekta 4. kārtas ietvaros tika nokomplektētas 6 grupas 5 izglītības programmās, t. sk. 2 profesionālajās tālākizglītības programmās – “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” un “Šūšanas iekārtu operators”. Jaunu arodu apgūst 5 lokmetinātāji un 6 šūšanas iekārtu operatori, kuri savu jauno kvalifikāciju iegūs 2020. gada jūnijā. Mācoties 3 neformālās izglītības programmās – “AutoCad programma metālapstrādē un mašīnbūvē”, “Kontrolieru, mikrokontrolieru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana” un “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” savas zināšanas papildinājušas un jaunas prasmes ieguvušas 25 personas.

Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt 2020. gada sākumā. Aicinām sekot projekta jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv un VIAA sociālo mediju kontos Facebook vai Twitter.