Izsole

Izsoles priekšmets Izsoles identifikācijas numurs Izsoles veids Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta Dokumenti
Profesionālās izglītības kompetences centra ”Liepājas Valsts tehnikums” lietojumā nodotā nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu (kafejnīcas un palīgtelpu) Vānes ielā 4 Liepājā (būves kadastra Nr.17000120641001) ar kopējo platību 214 m ² un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo iekārtu nomas tiesību izsole 2019/1 Pirmā rakstiskā izsole Ieinteresētās personas pieteikumus var iesniegt PIKC LVT kancelejā darba dienās no pl.9:00 līdz pl.15:00 vai atsūtot pa pastu uz PIKC LVT adresi: Ventspils ielā 51, Liepājā, LV-3405 līdz 01.07.2019. plkst. 10:00, sākot ar dienu, kad paziņojums par nomas tiesību izsoli ir publicēts valsts akciju sabiedrības ”Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā.

Paziņojums par izsoli

10.06.2019. Paziņojums par nomas tiesību izsoli ir publicēts valsts akciju sabiedrības ”Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā: https://www.vni.lv/

Noteikumi rakstveida izsolei

Pielikums Nr.1.”Telpu plāns”

Pielikums Nr.2.”Iznomājamo Telpu numuri un to platība”

Pielikums Nr.3 „Iznomājamo Telpu iekārtu saraksts”

Pielikums Nr.4. „Pieteikums”

Pielikums Nr.5.„Līguma par valsts neapdzīvojamo telpu nomu” projekts