Jauniešu garantija

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
“LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS”
jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU ILGUMS

MĀCĪBU

VIETA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

1 gads

Liepāja

Pēc 9. klases

(no 17 gadu vecuma)

Metālapstrāde

Rokas lokmetinātājs (MMA); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

1 gads

Liepāja

Pēc 9. klases

(no 17 gadu vecuma)

Mehatronika

Mehatronisku sistēmu tehniķis

1,5 gadi

Liepāja

Pēc 12. klases

Grāmatvedība

Grāmatvedis

1,5 gadi

Liepāja

Pēc 12. klases

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG izglītības programmās)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju
 • 6 fotokartītes 3×4 cm
 • pases vai identifikācijas kartes kopija (uzrādot oriģinālu)

 

Dokumentus pieņem: no 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 12. janvārim, darba dienās no 9:00 līdz 14:00, Liepājā, Vānes ielā 4 C-109. kab.

Tālrunis uzziņām: 25621230, e-pasts uzziņām: uznemsana@lvt.lv

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

 

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.