Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./ 2019. m.g.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” uzsāk karjeras izglītības atbalsta projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietveros tiks rīkoti dažādi tematiski  pasākumi  izglītojamiem.

Karjeras plānošanas tēma Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki
Pašnovētējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Izvērtēju, pilnveidoju, izlēmu 5 dienu pasākumu cikls, kura laikā jaunieši veic pašizpēti, pilnveido sevi un sastāda personīgās izaugsmes plānu 1.       kursu izglītojamie

372

Karjeras lēmumu pieņemšana Mana vieta darba tirgū Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar uzņēmumu personāla daļas pārstāvjiem par darba tirgus mainīgajām prasībām,karjeras izaugsmes iespējām. 4. kursu izglītojamie

165

Pašnovērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Iznāc no problēmu rāmja Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par šodienas pasaules izaicinājumiem –pašdisciplīnu, prasmi pašam apzināt savas spējas un iespējas, plānot savu rīcību, uzņemties atbildību un sasniegt profesionālo sapņu piepildījumu. 2.       kursu izglītojamie

302

(sadalīti 7 grupās)

Pašvērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Ceļā uz izaugsmi Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu  -studentu piedalīšanos par tālākizglītības iespējām, izglītības iestāžu prasībām un piedāvātajām iespējām profesionālās varēšanas attīstībai. 3.       kursu izglītojamie

312

Darba pasaules iepazīšana Amatam zelta pamats Dažādu amatu meistaru un speciālistu vadītas meistarklases ar stāstu par iespējamiem ceļiem līdz izcilībai un iespējai gūt gandarījumu par veicamo darbu. 1., 2., 3. kursu izglītojamie 300
Karjeras lēmumu pieņemšana Ja es gribu, tad es varu Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu piedalīšanos par uzņēmības nozīmīgumu un drosmi pieņemt šodienas pasaules izaicinājumus, lai sapņus pārvērstu īstenībā. 1.       kursu izglītojamie

372

Darba pasaules iepazīšana Manas iespējas izvēlētā nozarē Ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju par darba tirgus prasībām, izaugsmes iespējām, savas atbilstības izvērtēšana un personīgās izaugsmes plāna izstrāde. 2., 3. kursu izglītojamie

360