Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./ 2020. m.g.

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

2.1 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:

  • profesionālās izglītības pievilcības un prasmju izcilības veicināšana
  • darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana
  • perspektīvo Liepājas uzņēmējdarbības virzienu iepazīšana.

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti:

  • Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-1220.gadam
  • Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
  • PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam
  • PIKC “Liepājas valsts tehnikums” Karjeras izglītības programma

 

N.p.k. Karjeras plānošanas tēma un nozare Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots segt no projekta finansējuma EUR
1. Pašnovērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Tava karjera – tava atbildība Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par šodienas pasaules izaicinājumiem –pašdisciplīnu, prasmi pašam apzināt savas spējas un iespējas, atbildīgi plānot savu rīcību, uzņemties atbildību un sasniegt profesionālo sapņu piepildījumu. 1.kursu izglītojamie

340

(sadalīti 4 grupās)

Novembris 888 EUR

Pakalpojumu līgums par 4 nodarbību īstenošanu

2. Karjeras lēmumu pieņemšana Mana vieta darba tirgū Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem – tehnikuma absolventiem par darba tirgus mainīgajām prasībām, karjeras izaugsmes iespējām. 4.kursu izglītojamie

200

Novembris 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības – paneļdiskusijas īstenošanu

4. Pašvērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Ceļā uz izaugsmi Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu – studentu piedalīšanos par tālākizglītības iespējām, izglītības iestāžu prasībām un piedāvātajām iespējām profesionālās varēšanas attīstībai. 3.kursu izglītojamie

312

Janvāris 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības – paneļdiskusijas īstenošanu

Darba pasaules iepazīšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Nākotnes profesijas

Liepājā

Nodarbība-diskusija par perspektīvo Liepājas uzņēmējdarbības virzienu attīstību. Jaunieši un uzņēmumu  pārstāvji diskutē par prasmēm, kompetencēm, spējām un vērtībām, kuras būs nepieciešamas, lai iesaistītos darba tirgū. 2.,3. kursu izglītojamie

300

Februāris 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības -diskusijas īstenošanu

5. Darba pasaules iepazīšana

(transports,loģistika, ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms, finanses, bankas, mārketings un reklāma, mašīnbūve un metālapstrāde, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana, skaistumkopšana)

Saruna ar profesionāli Dažādu nozaru  speciālistu vadītas meistarklases ar stāstu par iespējamiem ceļiem līdz izcilībai un iespējai gūt gandarījumu par veicamo darbu. 1.,2.,3.kursu izglītojamie 300 Novembris – maijs 1680 EUR

Pakalpojumu līgumi par 7 meistarklašu vadīšanu

6. Karjeras lēmumu pieņemšana Ja es gribu, tad es varu Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu piedalīšanos par uzņēmības nozīmīgumu un drosmi pieņemt šodienas pasaules izaicinājumus, lai sapņus pārvērstu īstenībā. 1.kursu izglītojamie

372

Marts 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības – paneļdiskusijas īstenošanu

7. Darba pasaules iepazīšana

(transports,loģistika, ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms, finanses, bankas, mārketings un reklāma, mašīnbūve un metālapstrāde, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana, skaistumkopšana)

Manas iespējas izvēlētā nozarē Ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju par darba tirgus prasībām, izaugsmes iespējām, savas atbilstības izvērtēšana un personīgās informatīvās datu bāzes papildināšana par prakses un darba vietām. 2.,3.,4.kursu izglītojamie

240

Novembris  – maijs

 

3850 EUR

Transporta noma

7 x 550