Kontakti

Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa nr. Mob. tālr. E- pasts
Ventspils iela 51
Direktors Agris Ruperts 63484777 agris.ruperts@lvt.lv
Kanceleja I.Lūse 63441110 28656657 lvt@lvt.lv
Juriste I.Golta 63484780 25464022 iveta.golta@lvt.lv
Personāldaļas speciāliste S.Šternberga 63442225 27865983 sarmite.sternberga@lvt.lv
Direktora vietnieks izglītības organizēšanas un attīstības jomā Ilze Kupše 63401879 27820191 ilze.kupse@lvt.lv
Direktora vietnieks audzināšanas un personības attīstības jomā Aiga Ūdre 25621230 aiga.udre@lvt.lv
Sekretāre N. Bērziņa 63484790 26674652 norina.berzina@lvt.lv
Iepirkumu speciāliste L. Saltone 29109677 iepirkumi@lvt.lv
Izglītības metodiķi G. Lagzda 63484786 gunta.lagzda@lvt.lv
D. Priede 63484799 daina.priede@lvt.lv
A.Ozoliņa 63484798 27865329 andra.ozolina@lvt.lv
E.Virga 63484798 edite.virga@lvt.lv
I.Trukšāne 63484798 29434679 inese.truksane@lvt.lv
Mūžizglītības nodaļas vadītāja A.Kraukle 63484781 27862032 aigija.kraukle@lvt.lv
Ārējo sakaru organizatore M.Jaunciema 20228250 madara.jaunciema@lvt.lv
Projektu koordinatore Z.Aizupiete 25430110 zane.aizupiete@lvt.lv
Projektu koordinatore, Lietvede I.Otaņķe 28665159 ieva.otanke@lvt.lv
Metodiķe – karjeras konsultante L.Reimane 29735843 ligita.reimane@lvt.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja A.Krauze 29230036
(9:00 – 16:00)
anita.krauze@lvt.lv
Skolas dežurants 63484783
Dienesta viesnīcas dežurante 63484784
Informācijas sistēmu administrators A.Auniņš 29863616 arturs.aunins@lvt.lv
Datorsistēmu administrators S.Sereda 27824060 sergejs.sereda@lvt.lv
Sociālā pedagoģe I.Lācekle-Lāce 26446128 iveta.lacekle-lace@lvt.lv
Galvenā grāmatvede A.Konrade 63426479 25621035 anita.konrade@lvt.lv
Ekonomists N.Druva 63484789
Grāmatvedes J.Rucjeva 63484782
M.Vanaga
Darba drošības speciāliste A.Jansone 28330238 arta.jansone@lvt.lv
Saimniecības daļas vadītājs V.Bloks 29403996 viktors.bloks@lvt.lv
Šoferis I.Bluķis 27884171
Uzņemšanas komisija A.Ūdre 63484785 25621230 uznemsana@lvt.lv
Skolas dežurants (Vānes iela 4a) 63484796
Dienesta viesnīcas dežurante (Vānes iela 4a) 63441382
Ēku pārvaldnieks (Ventspils ielā 51a) I.Šmits 28331490 ilmars.smits@lvt.lv
Ēku pārvaldnieks (Vānes iela 4a) I.Zonenbergs 26689294
Darbnīcu vadītājs K.Venens 27339365 kristofers.venens@lvt.lv
Medicīnas Māsa M. Šteingolde 26536841 marita.steingolde@lvt.lv

Rekvizīti:
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
„LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS”
Reģ. Nr. LV 90009516617 PVN maksātāja Reģ. Nr. LV 90009516617

Pamatbudžeta konts
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts, LV20TREL 2150 6640 0100 0
Ventspils ielā 51, Liepājā, LV-3405