Mācības pieaugušajiem

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” notiek pieaugušo apmācība

ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 

Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas laikā mācībām Latvijā pieteicās 14 136 iedzīvotāji 12 tautsaimniecības nozarēs.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” šā gada vasarā mācībām pieteicās 67 nodarbinātās personas. Projekta 4. kārtas ietvaros tika nokomplektētas 6 grupas 5 izglītības programmās, t. sk. 2 profesionālajās tālākizglītības programmās – “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” un “Šūšanas iekārtu operators”. Jaunu arodu apgūst 5 lokmetinātāji un 6 šūšanas iekārtu operatori, kuri savu jauno kvalifikāciju iegūs 2020. gada jūnijā. Mācoties 3 neformālās izglītības programmās – “AutoCad programma metālapstrādē un mašīnbūvē”, “Kontrolieru, mikrokontrolieru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana” un “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” savas zināšanas papildinājušas un jaunas prasmes ieguvušas 25 personas.

Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt 2020. gada sākumā. Aicinām sekot projekta jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv un VIAA sociālo mediju kontos Facebook vai Twitter.


NĀC MĀCĪTIES

Profesionālās izglītības kompetences centrā
„Liepājas Valsts tehnikums”!

Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa* Līdzmaksā-jums 10%*
Profesionālā angļu valoda mehāniķiem Ar priekšzināšanām sarunvalodas līmenī Aira Klampe 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana Priekšzināšanas par sanitārijas un higiēnas normu ievērošanu pārtikas pārstrādē Agrita Šulce,

Velta Cīpa

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai Bez priekšzinā-šanām Linda Kravcova 1 mēnesis 1 nedēļa (40 h) 6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

180,00 EUR 18,00 EUR
Produkta veidošana un pārdošana Bez priekšzinā-šanām Linda Kravcova 2 mēneši

(60 h)

6 – 12 personas O, C:

17.30 – 20.30

270,00

EUR

27,00 EUR
Punktveida metināšana Ar priekšzināša-nām rasēšanā Rihards Verbelis 1 mēnesis 1 nedēļa (40 h) 6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

180,00 EUR 18,00 EUR
Lodēšanas tehnoloģijas un standarti Bez priekšzinā-šanām Arvis Jaunciems 1 mēn. 2 ned. (44h) 6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

198,00 EUR

19,80 EUR
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana Līga Jaunzeme 3 mēn. 2 ned.

(120 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonta pamati Bez priekšzinā-šanām Līga Jaunzeme 3 mēn. 2 ned.

(120 h)

6 – 12 personas O, C:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Programmējamie kontrolleri Bez priekšzinā-šanām Līga Jaunzeme 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, S:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Rasēšanas pamati Bez priekšzinā-šanām Nataļja Jānīte,

Antons Kuncevičs

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas O, C:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Datu analīze un pārskatu sagatavošana Ms Excel Bez priekšzinā-šanām Andra Ozoliņa 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
AutoCAD programma metālapstrādē un mašīnbūvē Ar zināšanām rasēšanā Nataļja Jānīte,

Antons Kuncevičs

3 mēn.

(100 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR

 

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

 

Izglītības programma

(iegūstamā kvalifikācija)

Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa* Līdzmaksā-jums 10%*
Metālapstrāde

(Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG))

Pamatizglītība Rihards Verbelis,

Uldis Sakovičs,

Dzintra Bruže,

Daina Priede,

Dmitrijs Ļitvinovs

9 mēn.

(640 h)

6 – 12 personas P, O, C:

17.30 – 20.30

2320,00 EUR 232,00 EUR
Metālapstrāde

 

(Rokas lokmetinātājs (MMA))

Pamatizglītība Rihards Verbelis,

Dzintra Bruže,

Uldis Sakovičs,

Andrejs Aleksejevs,

Dmitrijs Ļitvinovs

6 mēn.

(480 h)

6 – 12 personas P, O, C:

17.30 – 20.30

1740,00 EUR 174,00 EUR
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

 

(Šūšanas iekārtu operators)

Pamatizglītība Inga Kuduma,

Aigija Kraukle,

Sanita Kupše,

Ligita Reimane,

Dagmāra Vecbrāle

9 mēn.

(640 h)

6 – 8 personas P, O, T, C: 17.30 – 20.30  

832,00 EUR

83,20

EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 Pieteikšanās notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
 • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori

 Mācības plānots uzsākt  2019. gada jūlijā/augustā.

Uzziņām: tālr. 27862032; 63484781; e-pasts: aigija.kraukle@lvt.lv