Mācības pieaugušajiem

NĀC MĀCĪTIES
Profesionālās izglītības kompetences centrā
„Liepājas Valsts tehnikums”! 

Neformālās izglītības programmas 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Java programmēšana

Ar priekšzināšanām

Kristaps Rāvalds

2 mēneši (80 h)

6 – 12 personas

P, T, Pk:

17.00 – 20.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD/CAM)

Ar  priekšzināšanām (MS Word)

Nataļja Jānīte

2 mēneši (80 h)

6 – 12 personas

P, T, Pk:

17.00 – 20.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Iekšējā loģistika (Internal logistics): Loģistikas procesi ražošanas uzņēmumā

Bez ierobežojuma

Andis Kūms,

 Māra Birze

1,25 mēneši (40 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.00 – 20.00

180,00

EUR

18,00

EUR

Kokapstrāde – taburetes izgatavošana bez priekšzināšanām

Bez ierobežojuma

Andris Blūms

1,25 mēneši (40 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.00 – 20.00

180,00

EUR

18,00

EUR

Mīksto mēbeļu remonts

Bez ierobežojuma

Andris Blūms

2 mēneši (60 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.00 – 20.00

270,00

EUR

27,00

EUR

3D vizualizācija – AutoCad programma

Ar  priekšzināšanām (MS Word)

Nataļja Jānīte

2 mēneši (60 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.00 – 20.00

270,00

EUR

27,00

EUR

Sanitārtehnisko iekārtu montēšana, apkope un remonts

Bez ierobežojuma

Rihards Verbelis

2,5 mēneši (80 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.00 – 20.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Virpošanas pamati

Bez ierobežojuma

Nataļja Jānīte

2 mēneši (60 h)

6 – 12 personas

0, C:

17.00 – 20.00

270,00

EUR

27,00

EUR

AutoCAD

Ar  priekšzināšanām (MS Word)

Nataļja Jānīte

2,5 mēneši (80 h)

6 – 12 personas

O, C:

17.00 – 20.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Apdares darbi

Bez ierobežojuma

Svetlana Priede;

 Gints Šulcs

2,5 mēneši (80 h)

6 – 12 personas

O, C:

17.00 – 20.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Tapešu līmēšana

Bez ierobežojuma

Svetlana Priede;

 Gints Šulcs

1,25 mēneši (40 h)

6 – 12 personas

T, Pk:

17.00 – 20.00

180,00

EUR

18,00

EUR

Sausā būve

Bez ierobežojuma

Svetlana Priede;

 Gints Šulcs

2 mēneši (60 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.00 – 20.00

270,00

EUR

27,00

EUR

Apmešana

Bez ierobežojuma

Svetlana Priede;

 Gints Šulcs

1 mēnesis (32 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.00 – 20.00

144,00

EUR

14,40

EUR

Krāsošana

Bez ierobežojuma

Svetlana Priede;

 Gints Šulcs

1 mēnesis (32 h)

6 – 12 personas

O, C:

17.00 – 20.00

144,00

EUR

14,40

EUR

Flīzēšana

Bez ierobežojuma

Gints Šulcs

1 mēnesis (32 h)

6 – 12 personas

O, C:

17.00 – 20.00

144,00

EUR

14,40

EUR

 

Profesionālās tālākizglītības programma

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Pamatizglītība

Rihards Verbelis; Daina Priede; Sanita Kupše; Agita Lagzdiņa; Andris Blūms

10 mēneši (640 h)

6 – 12 personas

P, T, C, Pk:

17.00 – 20.00

2088,00 EUR

208,80

EUR

Metālapstrāde Rokas lokmetinātājs (MMA)

Pamatizglītība

Rihards Verbelis; Daina Priede; Andris Blūms

7,5 mēneši (480 h)

6 – 12 personas

P, T, C, Pk:

17.00-20.00

1566,00 EUR

156,60

EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.   KAS VAR PIETEIKTIES strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  PIEEJAMAIS ATBALSTS

  Pieteikšanās līdz 6. novembrim!   Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

  • PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Ventspils ielā 51, Liepājā, skolotāju istabā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00; trešdienās no plkst.17.00-19.00
  • Uzziņām: T. 27862032; 63484781; e-pasts: aigija.kraukle@lvt.lv