Mācības pieaugušajiem

NĀC MĀCĪTIES

Profesionālās izglītības kompetences centrā

„Liepājas Valsts tehnikums”!

 

Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Punktveida metināšana

Ar priekšzināša-nām rasēšanā

Rihards Verbelis

1 mēnesis 1 nedēļa (40 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.30 – 20.30

180,00 EUR

18,00 EUR

Programmējamie kontrolleri

Bez priekšzinā-šanām

Līga Jaunzeme, Kaspars Gauja

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Pneimatiskās un hidrauliskās sistēmas

Bez priekšzinā-šanām

Līga Jaunzeme,

Andris Priževaitis

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

O, C:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana

Bez priekšzinā-šanām

Līga Jaunzeme

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

P,O,T,C: 17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Elektropneimatisko sistēmu remonta pamati

Bez priekšzinā-šanām

Līga Jaunzeme,

Andris Priževaitis

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

P,O,T,C: 17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Ms Excel

Bez priekšzinā-šanām

Līga Jaunzeme,

Andra Ozoliņa

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Lodēšanas tehnoloģijas un standarti

Bez priekšzinā-šanām

Kaspars Gauja

1 mēn. 2 ned. (44h)

6 – 12 personas

P, T:

17.30 – 20.30

198,00 EUR

19,80 EUR

Rasēšanas pamati

Bez priekšzinā-šanām

Nataļja Jānīte,

Antons Kuncevičs

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

O, C:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

AutoCAD programma metālapstrādē un mašīnbūvē

Ar priekšzināša-nām rasēšanā

Nataļja Jānīte,

Antons Kuncevičs

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Konditorejas izstrādājumu izgatavošana

Bez priekšzinā-šanām

Ineta Moiseņa,

Velta Cīpa

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

P, T:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Bez priekšzinā-šanām

Dzintra Betlere,

Agrita Šulce,

Velta Cīpa

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas

O, C:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Šūto izstrādājumu izgatavošana

Bez priekšzinā-šanām

Aigija Kraukle,

Ligita Reimane,

Inga Kuduma

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 8 personas

P, T:

 17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

 


 

Profesionālās tālākizglītības programmas

 

Izglītības programma

(iegūstamā kvalifikācija)

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Metālapstrāde

(Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG))

Pamatizglītība

Rihards Verbelis,

Indulis Bērziņš,

Dzintra Bruže,

Uldis Sakovičs,

Kaspars Gauja

7 mēn.

2 ned. (640 h)

6 – 12 personas

P, O, T, C, P: 17.30 – 20.30

2088,00 EUR

208,80 EUR

Metālapstrāde

(Rokas lokmetinātājs (MMA))

Pamatizglītība

Rihards Verbelis,

Dzintra Bruže,

Uldis Sakovičs,

Ziedonis Vēzis,

Kaspars Gauja

6 mēn.

 (480 h)

6 – 12 personas

P, O, T, C, P: 17.30 – 20.30

1566,00 EUR

156,60 EUR

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

(Šūšanas iekārtu operators)

Pamatizglītība

Inga Kuduma,

 Aigija Kraukle,

Sanita Kupše,

Ligita Reimane,

Dagmāra Vecbrāle

7 mēn.

2 ned. (640 h)

6 – 10 personas

P, O, T, C, P: 17.30 – 20.30

748,80 EUR

74,88 EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
 • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās Profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.);
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, u.c.);
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.);
  • vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji un šķirotāji, sētnieki, kurjeri, u.c.).
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 17. septembrim (ieskaitot)!

 

Mācības plānots uzsākt  2018. gada novembrī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīts mācību pieteikums:  http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieteiksanas-dokumenti;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās);
 • izziņa no pašvaldības sociālā dienesta par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms).

 

Dokumentu iesniegšanas veidi:

 • klātienē PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Ventspils ielā 51, Liepājā, skolotāju istabā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00;
 • §  elektroniski, nosūtot to e-pastā: aigija.kraukle@lvt.lv, kura pielikumā ir ieskenēts vai nofotografēts rokrakstā parakstīts dokuments;
 • nosūtot e-pastā kā e-dokuments (edoc), kas parakstīts ar e-Parakstu.

 

Uzziņām: T. 27862032; 63484781; e-pasts: aigija.kraukle@lvt.lv .