Mācības pieaugušajiem

NĀC MĀCĪTIES
Profesionālās izglītības kompetences centrā
„Liepājas Valsts tehnikums”!

Neformālās izglītības programmas 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

AutoCAD

Ar  priekšzinā-šanām (MS Word)

Antons Kuncevičs

1 mēnesis (80 h)

6 – 12 personas

P,O,T,C,P:

17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija

Bez priekšzinā-šanām

Aigija Kraukle,

Ligita Reimane

1 mēn. 1 ned.

(80 h)

6 – 8 personas

P,O,T,C: 17.30 – 20.30

360,00 EUR

36,00 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās no 12. marta līdz 16. aprīlim!

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

 

Dokumentu iesniegšana:

  • PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Ventspils ielā 51, Liepājā, skolotāju istabā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.
  • Uzziņām: T. 27862032; 63484781; e-pasts: aigija.kraukle@lvt.lv