Mācības pieaugušajiem

NĀC MĀCĪTIES

Profesionālās izglītības kompetences centrā
„Liepājas Valsts tehnikums”!

Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa* Līdzmaksā-jums 10%*
Profesionālā angļu valoda mehāniķiem Ar priekšzināšanām sarunvalodas līmenī Aira Klampe 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana Priekšzināšanas par sanitārijas un higiēnas normu ievērošanu pārtikas pārstrādē Agrita Šulce,

Velta Cīpa

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai Bez priekšzinā-šanām Linda Kravcova 1 mēnesis 1 nedēļa (40 h) 6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

180,00 EUR 18,00 EUR
Produkta veidošana un pārdošana Bez priekšzinā-šanām Linda Kravcova 2 mēneši

(60 h)

6 – 12 personas O, C:

17.30 – 20.30

270,00

EUR

27,00 EUR
Punktveida metināšana Ar priekšzināša-nām rasēšanā Rihards Verbelis 1 mēnesis 1 nedēļa (40 h) 6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

180,00 EUR 18,00 EUR
Lodēšanas tehnoloģijas un standarti Bez priekšzinā-šanām Arvis Jaunciems 1 mēn. 2 ned. (44h) 6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

198,00 EUR

19,80 EUR
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana Līga Jaunzeme 3 mēn. 2 ned.

(120 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonta pamati Bez priekšzinā-šanām Līga Jaunzeme 3 mēn. 2 ned.

(120 h)

6 – 12 personas O, C:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Programmējamie kontrolleri Bez priekšzinā-šanām Līga Jaunzeme 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, S:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Rasēšanas pamati Bez priekšzinā-šanām Nataļja Jānīte,

Antons Kuncevičs

2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas O, C:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
Datu analīze un pārskatu sagatavošana Ms Excel Bez priekšzinā-šanām Andra Ozoliņa 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR
AutoCAD programma metālapstrādē un mašīnbūvē Ar zināšanām rasēšanā Nataļja Jānīte,

Antons Kuncevičs

3 mēn.

(100 h)

6 – 12 personas P, T:

17.30 – 20.30

 

360,00 EUR

36,00 EUR

 

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

 

Izglītības programma

(iegūstamā kvalifikācija)

Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa* Līdzmaksā-jums 10%*
Metālapstrāde

(Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG))

Pamatizglītība Rihards Verbelis,

Uldis Sakovičs,

Dzintra Bruže,

Daina Priede,

Dmitrijs Ļitvinovs

9 mēn.

(640 h)

6 – 12 personas P, O, C:

17.30 – 20.30

2320,00 EUR 232,00 EUR
Metālapstrāde

 

(Rokas lokmetinātājs (MMA))

Pamatizglītība Rihards Verbelis,

Dzintra Bruže,

Uldis Sakovičs,

Andrejs Aleksejevs,

Dmitrijs Ļitvinovs

6 mēn.

(480 h)

6 – 12 personas P, O, C:

17.30 – 20.30

1740,00 EUR 174,00 EUR
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

 

(Šūšanas iekārtu operators)

Pamatizglītība Inga Kuduma,

Aigija Kraukle,

Sanita Kupše,

Ligita Reimane,

Dagmāra Vecbrāle

9 mēn.

(640 h)

6 – 8 personas P, O, T, C: 17.30 – 20.30  

832,00 EUR

83,20

EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 Pieteikšanās notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
 • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori

 Mācības plānots uzsākt  2019. gada jūlijā/augustā.

Uzziņām: tālr. 27862032; 63484781; e-pasts: aigija.kraukle@lvt.lv