Mācības

Metodiskie materiāli

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti Angļu valoda Darba un vides aizsardzība Fizika Informātika Krievu valoda Ķīmija Matemātika Vēsture Profesionālie mācību priekšmeti Automehānika Būvdarbi Ēdināšanas pakalpojumi Grāmatvedība Komercpakalpojumi Lietvedība Tekstils Viesmīlība Uzņēmējspēju attīstīšana un īstenošana skolēnu mācību uzņēmumos Uzņēmējspēju attīstīšana un īstenošana skolēnu …

Lasīt tālāk »

Nodarbību laiki

Nodarbība Nodarbības ilgums   1. 8.00 – 9.20  2. 9.35 – 10.55 Starpbrīdis 10.55 – 11.30 3. 11.30 – 12.50 Starpbrīdis 12.50 – 13.20 4. 13.20 – 14.40 5. 14.55 – 16.15 6. 16.30 – 17.50 Vienas nodarbības ilgums 80 …

Lasīt tālāk »

Nodarbību saraksts

Lasīt tālāk »

Prof. tālākizglītība un pilnveide

2013./2014.  mācību gadā mācības notiek sekojošās grupās: Nr. p. k. Izglītības programma Stundu skaits Īstenošanas laiks 1. Datorzinības (ar priekšzināšanām) 120 08.11.2013. – 20.12.2013. 2. 1K Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim 120 03.12.2013. – 20.01.2014. 3. 1K …

Lasīt tālāk »

Nodarbību laiki

Vienas nodarbības ilgums 80 min. *pedagoģiskās korekciju grupās 40 min. Stunda Stundas ilgums Stunda Stundas ilgums (ped. korekcijas gr.) 1. 8.00 – 9.20 1. 8.00 – 8.40 2. 9.30 – 10.50 2. 8.45 – 9.25 3. 11.20 – 12.40 3. …

Lasīt tālāk »

Izglītības programmas

Lasīt tālāk »

Neformālā izglītība

2017. gadā piedāvājam apmācību sekojošās neformālās izglītības mācību programmās ar Nodarbinātības valsts aģentūrā izsniegto kuponu metodi: 1aK mod. – Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim 2aK mod. – Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 67K mod. …

Lasīt tālāk »

Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas  KONSULTĀCIJU GRAFIKS   Akreditēta profesionālās izglītības programma Konsultācijas administratīvos jautājumos Konsultācijas par eksāmena norisi Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs Elektrotehniķis 17.03.2017. plkst. 15.00 …

Lasīt tālāk »

Prakse

Lasīt tālāk »