Mācības

Metodiskie materiāli

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti Angļu valoda Darba un vides aizsardzība Fizika Informātika Krievu valoda Ķīmija Matemātika Vēsture Profesionālie mācību priekšmeti Automehānika Būvdarbi Ēdināšanas pakalpojumi Grāmatvedība Komercpakalpojumi Lietvedība Tekstils Viesmīlība Uzņēmējspēju attīstīšana un īstenošana skolēnu mācību uzņēmumos Uzņēmējspēju attīstīšana un īstenošana skolēnu …

Lasīt tālāk »

Nodarbību laiki

Nodarbība Nodarbības ilgums   1. 8.00 – 9.20  2. 9.30 – 10.50 3. 11.00 – 12.20 Starpbrīdis 12.20 – 13.20 4. 13.20 – 14.40 5. 14.50 – 16.10 Vienas nodarbības ilgums 80 min. Rudens semestris 03.09.2018 – 21.12.2018 Pavasara semestris …

Lasīt tālāk »

Nodarbību saraksts

Lasīt tālāk »

Prof. tālākizglītība un pilnveide

2013./2014.  mācību gadā mācības notiek sekojošās grupās: Nr. p. k. Izglītības programma Stundu skaits Īstenošanas laiks 1. Datorzinības (ar priekšzināšanām) 120 08.11.2013. – 20.12.2013. 2. 1K Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim 120 03.12.2013. – 20.01.2014. 3. 1K …

Lasīt tālāk »

Nodarbību laiki

Vienas nodarbības ilgums 80 min. *pedagoģiskās korekciju grupās 40 min. Stunda Stundas ilgums Stunda Stundas ilgums (ped. korekcijas gr.) 1. 8.00 – 9.20 1. 8.00 – 8.40 2. 9.30 – 10.50 2. 8.45 – 9.25 3. 11.20 – 12.40 3. …

Lasīt tālāk »

Izglītības programmas

Lasīt tālāk »

Neformālā izglītība

2018./ 2019. mācību gadā piedāvājam apmācību sekojošās neformālās izglītības programmās personām ar individuālo finansējumu Izglītības programmas nosaukums Stundu skaits Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim 120 Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 120 Angļu valoda (ar/bez …

Lasīt tālāk »

Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas   KONSULTĀCIJU GRAFIKS   Akreditēta profesionālās izglītības programma Konsultācijas administratīvos jautājumos Konsultācijas par eksāmena norisi Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs Elektrotehniķis 21.01.2019. plkst. …

Lasīt tālāk »

Prakse

Lasīt tālāk »