Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas

 

KONSULTĀCIJU GRAFIKS

 

Akreditēta profesionālās izglītības programma Konsultācijas administratīvos jautājumos Konsultācijas par eksāmena norisi
Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs
Elektrotehniķis 21.01.2019. plkst. 14.00 – 15.00 Ventspils iela 51, Liepājā, B-120. kab. A. Kraukle 21.01.2019. plkst. 15.00 – 16.00 Ventspils iela 51, Liepājā, B-120. kab. A. Kraukle

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu

 

No 2011. gada 1. septembra  Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” nodrošina iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā. Tas dod iespējas ne tikai iegūt darbu, bet arī  turpināt izglītību un papildināt savas zināšanas, paaugstinot konkurētspēju darba tirgū. PIKC „Liepājas Valsts tehnikumam”, kā Profesionālas kompetences novērtēšanas institūcijai, ir tiesības veikt profesionālās kompetences novērtēšanu 13 kvalifikācijās:

Nr. p. k. Kvalifikācija Līguma derīguma termiņš līdz … Deleģējuma līguma Nr.
1. Elektrotehniķis 20.11.2020. 3-24/8
2. Finanšu darbinieks 13.06.2022. 3-15/32
3. Grāmatvedis 20.11.2020. 3-24/3
4. Klientu apkalpošanas speciālists 27.11.2020. 3-24/4
5. Datorsistēmu tehniķis 20.11.2020. 3-24/5
6. Loģistikas darbinieks 20.11.2020. 3-24/6
7. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 20.11.2020. 3-24/7
8. Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 09.09.2021. 3-24/77
9. Pavārs 13.06.2022. 3-15/31
10. Konditors 13.06.2022. 3-15/30
11. Frizieris 13.06.2022. 3-15/34

Profesionālā kompetence tiek izvērtēta atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” organizēs  un īstenos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai  kārtībai.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā,  ir iespēja saņemt vismaz 2 bezmaksas konsultācijas PIKC „ Liepājas Valsts tehnikumā”.

Informācija:

Tālr.+371 63484781; +371 27862032

e-pasts aigija.kraukle@lvt.lv

Mūžizglītības nodaļa Ventspils ielā 51, Liepājā