Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas 

KONSULTĀCIJU GRAFIKS

 

Akreditēta profesionālās izglītības programma Konsultācijas administratīvos jautājumos Konsultācijas par eksāmena norisi
Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs Konsultācijas norise Konsultācijas norises vieta Konsultācijas vadītājs
Elektrotehniķis 17.03.2017. plkst. 15.00 – 16.00 Ventspils iela 51, Liepājā, B-120. kab. A. Kraukle 03.05.2017. plkst. 15.00 – 16.00 Ventspils iela 51, Liepājā, B-120. kab. A. Kraukle

 

 


Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu

          No 2011. gada 1. septembra  Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” nodrošina iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā. Tas dod iespējas ne tikai iegūt darbu, bet arī  turpināt izglītību un papildināt savas zināšanas, paaugstinot konkurētspēju darba tirgū. PIKC „Liepājas Valsts tehnikumam”, kā Profesionālas kompetences novērtēšanas institūcijai, ir tiesības veikt profesionālās kompetences novērtēšanu 22 kvalifikācijās:

 

1.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

2.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

3.

Konditors

4.

Finanšu darbinieks

5.

Grāmatvedis

6.

Klientu apkalpošanas speciālists

7.

Pavārs

8.

Datorsistēmu tehniķis

9.

Komercpakalpojumu darbinieks

10.

Loģistikas darbinieks

11.

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

12.

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

13.

Mehatronisku sistēmu tehniķis

14.

Automehāniķis

15

Elektrotehniķis

16.

Būvizstrādājumu galdnieks

17.

Šuvējs

18.

Galdnieks

19.

Drēbnieks

20.

Apdares darbu tehniķis

21.

Atslēdznieks

22.

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Profesionālā kompetence tiek izvērtēta atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” organizēs  un īstenos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai  kārtībai.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā,  ir iespēja saņemt vismaz 2 bezmaksas konsultācijas PIKC „ Liepājas Valsts tehnikumā”.

Informācija:

Tālr.+371 63484781; +371 27862032

e-pasts aigija.kraukle@lvt.lv

Mūžizglītības nodaļa Ventspils ielā 51, Liepājā