Ar pamatizglītību

atsledzinieks

Atslēdznieks

Mācību ilgums 3 gadi,  iegūst arodizglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības attestātu konkurss. Atslēdznieks strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, mehāniskās apstrādes iecirkņos. Atslēdznieks apstrādā detaļas, izgatavo, montē, remontē, pārbauda, regulē ierīces un instrumentus, veic ierīču apkopi, detaļu taisnošanu un smalko apstrādi (slīpēšanu, …

Lasīt tālāk »

Drēbnieks (Jauniešu garantija)

Drēbnieks ir kvalificēts darbinieks, kurš strādā apģērbu individuālo pasūtījumu vai sērijveida izgatavošanas uzņēmumos, kas sadarbojas ar klientiem un izgatavo apģērbu, izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, strādājot komandā un patstāvīgi plānojot un organizējot savu darbu. Profesionālā kvalifikācija: Drēbnieks (2. …

Lasīt tālāk »

baneris_pavari

Pavārs

Mācību ilgums 3 gadi Iegūst arodizglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Pavārs gatavo un noformē dažādus ēdienus, izstrādā piedāvājumus banketiem un jaunu ēdienu receptūras. Sastāda tehnoloģiskās kartes, novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic izmaksu aprēķinus. Pavārs strādā viesmīlības nozares uzņēmumos, kas …

Lasīt tālāk »

Rokas lokmetinatajs

Rokas lokmetinātājs (Jauniešu garantija)

Rokas lokmetinātājs (MMA – Manual Metal Arc) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli. Rokas …

Lasīt tālāk »

reklaamisti

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieks ir nodarbināts plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos (prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņas), reklāmas aģentūrās un uzņēmumu ar aktīvu reklāmas politiku  reklāmas, …

Lasīt tālāk »

viesmilibas pakalpojumu specialists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darbus viesmīlības uzņēmumos, atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm, organizē vietējās tūrisma aktivitātes Viesmīlības pakalpojumu speciālists …

Lasīt tālāk »

galdnieks

Galdnieks

Mācību ilgums 3 gadi Iegūst arodizglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Galdnieks  Galdnieks  izgatavo, montē, uzstāda dažādus koka izstrādājumus un plāno to izgatavošanu. Brīvi lasa rasējumus un skices, organizē darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu. Nodrošina iekārtu un instrumentu darbspēju, …

Lasīt tālāk »

edinasanas_pakalp_spec copy

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss     Ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas uzņēmumu ražošanas un apkalpošanas procesus, gatavo un noformē dažādus ēdienus, apkalpo viesus, sastāda ēdienkarti un aprēķina izmaksas. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists …

Lasīt tālāk »

konditors

Konditors

Mācību ilgums 3 gadi Iegūst arodizglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Konditors gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus  sagatavo izejvielas darbam, noformē konditorejas izstrādājumus, strādā ar konditorejas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot higiēnas un  darba aizsardzības noteikumus …

Lasīt tālāk »

apd_darbu_tehn2

Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Apdares darbu tehniķis izpilda apmešanas, krāsošanas, flīzēšanas, tapešu līmēšanas, sausās būves montāžas darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās. Plāno darbus, izvēlas un iesaka labākos apdares darbu risinājumus. …

Lasīt tālāk »

baneris_mehatronikis

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa organizācijās, veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu …

Lasīt tālāk »

elektrikjis

Elektrotehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Iegūtā kvalifikācija dod iespēju strādāt rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos, veikt ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta …

Lasīt tālāk »

automehanikis

Automehāniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu; veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu; spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus. Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares …

Lasīt tālāk »

dator_sis_tehn

Datorsistēmu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Datorsistēmu tehniķis strādā mazās organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar: datortehniku, programmatūru biroja tehniku uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un …

Lasīt tālāk »

gramatvedis

Grāmatvedis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss   Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumos, kam saskaņā ar LR likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaiti. Šīs specialitātes audzēkņi tiek izglītoti tā, lai pēc profesijas …

Lasīt tālāk »

finansu darbinieks

Finanšu darbinieks

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Finanšu darbinieki veic  komercdarbību finanšu jomā, kas saistīta ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Finanšu darbinieki  sniedz konsultācijas par banku finanšu pakalpojumiem, veic norēķinus, kompleksi apkalpo klientus …

Lasīt tālāk »

terps_stils

Tērpu stila speciālists

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Tērpu stila speciālists veido klienta individuālo tēlu ar apģērba, frizūras un dekoratīvās kosmētikas palīdzību. Speciālists prot izvēlēties, ieteikt un saskaņot apģērba komplektus atbilstoši modes tendencēm un klienta …

Lasīt tālāk »

santehnikjis

Inženierkomunikāciju montētājs

Mācību ilgums 3 gadi,  iegūst arodizglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības apliecību (sekmju izraksta) konkurss.   Inženierkomunikāciju montētājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas, ekspluatēšanas un remonta darbiem. Inženierkomunikāciju  montētājs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju montāžas ekspluatācijas …

Lasīt tālāk »

logistika

Loģistikas darbinieks

Mācību ilgums 4 gadi. Iegūst profesionālo vidējo izglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss. Loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu …

Lasīt tālāk »

komercpakalpojumu darbinieks

Komercpakalpojumu darbinieks

Komercpakalpojumu  darbinieks var strādāt  uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu,  sagādi,  projektu  izstrādi un vadību. Viņa tiešie pienākumi ir darbs ar pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības pirmdokumentu sastādīšana. Mācībām  specialitātē uzņem ar …

Lasīt tālāk »