Ar pamatizglītību

Atslēdznieks

Mācību ilgums 3 gadi,  iegūst arodizglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības attestātu konkurss. Atslēdznieks strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, mehāniskās apstrādes iecirkņos. Atslēdznieks apstrādā detaļas, izgatavo, montē, remontē, pārbauda, regulē ierīces un instrumentus, veic ierīču apkopi, detaļu taisnošanu un smalko apstrādi (slīpēšanu, …

Lasīt tālāk »

Autoelektriķis

Autoelektriķis: Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Autoelektriķis veic automobiļu elektroierīču, elektrisko vadības sistēmu elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu, kā arī aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām. Mācību laikā tiek apgūti …

Lasīt tālāk »

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Mācību ilgums 3 gadi. Iegūst arodizglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Metinātājs sagatavo detaļas un konstrukcijas metināšanai. Veic dažādu šuvju metināšanu, veic vizuālo metināto savienojumu šuvju kvalitātes pārbaudi. Prot lietot tehnisko dokumentāciju. Ieregulē izvēlētos metināšanas režīmus, nosaka metāla grupu, novērtē …

Lasīt tālāk »

Pavāra palīgs

Mācību ilgums 3 gadi Iegūst arodizglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Pavāra palīgs gatavo un noformē dažādus ēdienus, izstrādā piedāvājumus banketiem un jaunu ēdienu receptūras. Sastāda tehnoloģiskās kartes, novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic izmaksu aprēķinus. Pavāra palīgs strādā viesmīlības nozares …

Lasīt tālāk »

Programmēšanas tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi. Iegūst vidējo profesionālo izglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Programmēšanas tehniķis piedalās programmatūras projektēšanā, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī jau esošās programmatūras pielāgošanā konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Programmēšanas tehniķis apkalpo datorsistēmas un programmatūru, instalē un konfigurē esošo …

Lasīt tālāk »

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Mācību ilgums 4 gadi. Iegūst vidējo profesionālo izglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs veic darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskam procesam, operatīvi veic nepieciešamās tehnoloģiskā procesa korekcijas un sniedz tehnisku atbalstu programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatoram. Mācību laikā tiek …

Lasīt tālāk »

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieks ir nodarbināts plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos (prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņas), reklāmas aģentūrās un uzņēmumu ar aktīvu reklāmas politiku  reklāmas, …

Lasīt tālāk »

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darbus viesmīlības uzņēmumos, atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm, organizē vietējās tūrisma aktivitātes Viesmīlības pakalpojumu speciālists …

Lasīt tālāk »

Kokapstrādes iekārtu operators

Mācību ilgums 3 gadi Iegūst arodizglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Kokapstrādes iekārtu operators Kokapstrādes iekārtu operators izgatavo, montē, uzstāda dažādus koka izstrādājumus un plāno to izgatavošanu. Brīvi lasa rasējumus un skices, organizē darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu. Nodrošina iekārtu …

Lasīt tālāk »

Pavārs

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Pavārs vada ēdināšanas uzņēmumu ražošanas un apkalpošanas procesus, gatavo un noformē dažādus ēdienus, apkalpo viesus, sastāda ēdienkarti un aprēķina izmaksas. Pavārs strādā viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas …

Lasīt tālāk »

Konditora palīgs

Mācību ilgums 3 gadi Iegūst arodizglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Konditora palīgs gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus  sagatavo izejvielas darbam, noformē konditorejas izstrādājumus, strādā ar konditorejas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot higiēnas un  darba aizsardzības …

Lasīt tālāk »

Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Apdares darbu tehniķis izpilda apmešanas, krāsošanas, flīzēšanas, tapešu līmēšanas, sausās būves montāžas darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās. Plāno darbus, izvēlas un iesaka labākos apdares darbu risinājumus. …

Lasīt tālāk »

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa organizācijās, veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu …

Lasīt tālāk »

Elektrotehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Iegūtā kvalifikācija dod iespēju strādāt rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos, veikt ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta …

Lasīt tālāk »

Automehāniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu; veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu; spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus. Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares …

Lasīt tālāk »

Datorsistēmu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Datorsistēmu tehniķis strādā mazās organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar: datortehniku, programmatūru biroja tehniku uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un …

Lasīt tālāk »

Grāmatvedis

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss   Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumos, kam saskaņā ar LR likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaiti. Šīs specialitātes audzēkņi tiek izglītoti tā, lai pēc profesijas …

Lasīt tālāk »

Finanšu darbinieks

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Finanšu darbinieki veic  komercdarbību finanšu jomā, kas saistīta ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Finanšu darbinieki  sniedz konsultācijas par banku finanšu pakalpojumiem, veic norēķinus, kompleksi apkalpo klientus …

Lasīt tālāk »

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss Tērpu izgatavošanas un stila speciālists veido klienta individuālo tēlu ar apģērba, frizūras un dekoratīvās kosmētikas palīdzību. Speciālists prot izvēlēties, ieteikt un saskaņot apģērba komplektus atbilstoši modes tendencēm un …

Lasīt tālāk »

Inženierkomunikāciju montētājs

Mācību ilgums 3 gadi,  iegūst arodizglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības apliecību (sekmju izraksta) konkurss.   Inženierkomunikāciju montētājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas, ekspluatēšanas un remonta darbiem. Inženierkomunikāciju  montētājs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju montāžas ekspluatācijas …

Lasīt tālāk »

Loģistikas darbinieks

Mācību ilgums 4 gadi. Iegūst profesionālo vidējo izglītību. Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss. Loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu …

Lasīt tālāk »

Rūpniecības komercdarbinieks

Rūpniecības komercdarbinieks var strādāt  uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu,  sagādi,  projektu  izstrādi un vadību. Viņa tiešie pienākumi ir darbs ar pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības pirmdokumentu sastādīšana. Mācībām  specialitātē uzņem ar pamatizglītību. …

Lasīt tālāk »