Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Apdares darbu tehniķis izpilda apmešanas, krāsošanas, flīzēšanas, tapešu līmēšanas, sausās būves montāžas darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās. Plāno darbus, izvēlas un iesaka labākos apdares darbu risinājumus.

Apdares darbu tehniķis strādā būvfirmās, namu apsaimniekošanas uzņēmumos un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, kā arī var būt pašnodarbināta persona.

 Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūst mācību darbnīcās un tās nostiprina, strādājot Liepājas  vai citu Latvijas pilsētu, kā arī ārvalstu kompānijās.

Mācībām specialitātē uzņem ar  pamatizglītību.Mācās četrus gadus un iegūst profesionālo vidējo izglītību.

Pēc vidējās profesionālās izglītības iegūšanas ir iespēja turpināt izglītību specialitātē vai arī citās augstāka līmeņa izglītības iestādēs.

Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

 • Būvdarbu tehnoloģija;
 • Apmešanas tehnoloģija;
 • Flīzēšanas un grīdu ieklāšanas tehnoloģija;
 • Krāsošanas un tapešu līmēšanas tehnoloģija;
 • Sausās būves montāžas tehnoloģija;
 • Interjers;
 • Materiālmācība;
 • Būvelementu veidošana;
 • Rasēšana;
 • Zīmēšana;
 • Kompozīcija;
 • Stilu mācība;
 • Tāmes un normas;
 • Fizika;
 • Ķīmija.