Atslēdznieks

Atslēdzinieks

Mācību ilgums 3 gadi,  iegūst arodizglītību.

Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības attestātu konkurss.

Atslēdznieks strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, mehāniskās apstrādes iecirkņos. Atslēdznieks apstrādā detaļas, izgatavo, montē, remontē, pārbauda, regulē ierīces un instrumentus, veic ierīču apkopi, detaļu taisnošanu un smalko apstrādi (slīpēšanu, pulēšanu, pielāgošanu), pielieto, iestata, regulē kontroles un mērinstrumentus – bīdmērus, mikrometrus, indikatorus, konduktorus, šablonus, detaļas u.c., asina darba instrumentus.

 Lai palielinātu izglītojamo konkurētspēju darba tirgū, izglītības programmā ir ietverti rokas lokmetinātāja (MMA) un gāzmetinātāja (G) kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamie teorētiskie un praktiskie mācību priekšmeti. Rokas lokmetinātājs un gāzmetinātājs veic  tērauda detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu.

Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie mācību priekšmeti:

  • Atslēdznieka darbu tehnoloģija;
  • Metināšanas tehnoloģija;
  • Materiālu mācība;
  • Rasēšana;
  • Elektrotehnika, elektrodrošība;
  • Tehniskie mērījumi;
  • Darba aizsardzība;
  • Atslēdznieka darbu praktiskās mācības;
  • Metināšanas praktiskās mācības u.c.