Autoelektriķis

Autoelektriķis: Mācību ilgums 4 gadi

Iegūst profesionālo vidējo izglītību

Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Autoelektriķis veic automobiļu elektroierīču, elektrisko vadības sistēmu elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu, kā arī aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām.

Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

  • Elektroshēmu maketēšana un lodēšana
  • Automobiļu elektrisko sistēmu diagnostika
  • Materiālu mācība
  • Elektrotehnika un elektronikas pamati
  • Automobiļu uzbūve
  • Mikroshēmu loģikas programmēšana
  • Automobiļu elektroiekārtas un elektriskās vadības sistēmas
  • Jaunākās tehnoloģijas nozarē
  • Automobiļu un motoru remonts u.c.

Autoelektriķis strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās.

Var turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.