Automehāniķis

Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu; veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu; spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.

Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību.

Mācībām specialitātē uzņem ar pamatizglītību. Mācās četrus gadus un iegūst profesionālo vidējo  izglītību. Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

  • Tehniskā mehānika;
  • Elektrotehnikas un elektronikas pamati;
  • Rasēšana un automatizētā projektēšana;
  • Tehniskie mērījumi;
  • Pielaides un sēžas;
  • Automobiļu uzbūve;
  • Automobiļu elektroiekārtas;
  • Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika;
  • Automobiļu un motoru remonts u.c.