Datorsistēmu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Datorsistēmu tehniķis strādā mazās organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar:

 • datortehniku,
 • programmatūru
 • biroja tehniku
 • uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku,
 • vienkāršus datortīklus un programmatūru,novērš kļūmes to darbībā.

Brīvi pārvalda biroja lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanai un datorlietotāja darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Elektrotehnika un elektronika;
 • Datorgrafika;
 • Diskrētās matemātikas pamati;
 • Datoru lietojamās programmas;
 • Datorsistēmu uzbūve;
 • Datoru tīkli;
 • Operētājsistēmas;
 • Datu bāzes;
 • Tīmekļa tehnoloģijas;
 • PASCAL;
 • Algoritmizācijas pamati;
 • Objektorientētā programmēšana;
 • Praktiskās mācības.

Profesijas apraksts “Profesiju pasaulē”.