Ēku būvtehniķis

Specialitāte Ēku būvtehniķis
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4 gadi
Specialitātes apraksts Būvobjektā organizē un vada būvstrādniekus. Viņš plāno ikdienas darbus un saskaņo tos ar būvdarbu vadītāju. Būvtehniķis pārzina būvniecības darbu tehniskās nianses, piemērotākos materiālus un to izmantošanas tehnoloģijas konkrētu būvdarbu veikšanai.
Programmas saturs •        Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

•       Sienu mūrēšana

•       Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde

•       Betonēšanas pamati

•       Pamatu un sienu izbūve

•       Ēku koka konstrukciju izbūve

•       Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana

•       Metāla karkasa ēku montāža u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Strādāt būvfirmās, namu apsaimniekošanas uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi;

kotankti