Elektrotehniķis


Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Iegūtā kvalifikācija dod iespēju strādāt rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos, veikt ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus.

Profesionālie mācību priekšmeti

 • rasēšana un automatizētā projektēšana,
 • tehniskie mērījumi,
 • materiālu mācība,
 • elektrotehnikas teorētiskie pamati,
 • tehniskās mehānikas pamati,
 • elektriskie mērījumi,
 • rūpnieciskās elektronikas pamati,
 • elektroapgāde,
 • elektroiekārtas, montāža, remonts un iestatīšana,
 • releju aizsardzība,
 • elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika.