Elektrotehniķis

Specialitāte Elektrotehniķis
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4 gadi
Specialitātes apraksts Veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus – labo dažādas elektriskās iekārtas – sadzīves tehniku, apgaismes objektus, elektriskos sadalītājus, elektromotorus, ģeneratorus, slodzes un jaudas slēdžus u.c. iekārtas. Veic apgaismojuma uzstādīšanu, elektrības vadu, kabeļu ievilkšanu.
Programmas saturs •       Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi

•       Elektromontāžas darbu organizēšana

•       Elektrotehniskā dokumentācija

•       Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana

•       Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi

•       Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana

•       Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Strādāt rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos;

kotankti