Finanšu darbinieks

Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Finanšu darbinieki veic  komercdarbību finanšu jomā, kas saistīta ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Finanšu darbinieki  sniedz konsultācijas par banku finanšu pakalpojumiem, veic norēķinus, kompleksi apkalpo klientus un konsultē par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē īpašuma  un dzīvības apdrošināšanas veidus.

Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

 • Biznesa ekonomiskie pamati
 • Vispārējā tautsaimniecība
 • Lietvedība
 • Saskarsme
 • Lietišķā informātika
 • Kredītiestāžu mācība
 • Mācību birojs
 • Grāmatvedība
 • Apdrošināšanas pamati
 • Finanšu matemātika un statistika
 • Angļu valoda profesijā
 • Banku grāmatvedība
 • Grāmatvedība