Finanšu darbinieks

Specialitāte Finanšu darbinieks
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4  gadi
Specialitātes apraksts Finanšu darbinieki veic komercdarbību finanšu jomā, kas saistīta ar finanšu un

apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Finanšu darbinieki sniedz konsultācijas par banku finanšu pakalpojumiem, veic norēķinus, kompleksi apkalpo klientus un konsultē par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē īpašuma un dzīvības apdrošināšanas veidus.

Programmas saturs •       Biznesa ekonomiskie pamati

•       Finanšu matemātika un statistika

•       Banku grāmatvedība

•       Kredītiestāžu mācība

•       Vispārējā tautsaimniecība

•       Apdrošināšanas pamati

•       Mācību birojs

•       Lietišķā informātika u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Strādāt finanšu iestādēs, t.i. kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, krājaizdevu sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī budžeta iestādēs un privātās komercstruktūrās, kuru darba specifika ir saistīta ar finansu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu

kotankti