Kokapstrādes iekārtu operators

Mācību ilgums 3 gadi
Iegūst arodizglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Kokapstrādes iekārtu operators

Kokapstrādes iekārtu operators izgatavo, montē, uzstāda dažādus koka izstrādājumus un plāno to izgatavošanu. Brīvi lasa rasējumus un skices, organizē darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu. Nodrošina iekārtu un instrumentu darbspēju, spēj vadīt darbus galdniecībā.

Kokapstrādes iekārtu operators strādā kokapstrādes, mēbeļu ražošanas uzņēmumos vai galdniecības darbnīcās un citos ar kokapstrādi saistītos uzņēmumos.

Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūst modernās ar jaunākām tehnoloģijām un tehniku aprīkotās mācību laboratorijās un kabinetos.

Mācību laikā  audzēkņi gūst iemaņas dažādu koka izstrādājumu izgatavošanā – izgatavo durvis, vienkāršu logu konstrukcijas, mēbeles, grīdas segumus un apgūst prasmi ieklāt tos.

Apgūt dažādu valstu pieredzi ir iespējams piedaloties ES un citos projektos.

Uzņem mācībām specialitātē ar  pamatizglītību.Trīs gadu laikā iegūst arodizglītību.  Mācību procesā tiek apgūti šādi speciālie priekšmeti:

  • Materiālmācība;
  •  Kokapstrādes tehnoloģija;
  •  Rasēšana;
  •  Koksnes aizsardzība un apdare;
  •  Darba likumdošana un drošība;
  •  Kokizstrādājumu konstruēšana;
  •   Elektrotehnikas pamati.

Pēc trešā kursa beigšanas audzēknim ir iespēja iestāties vidusskolas izlīdzinošā kursā un iegūt vidējo izglītību. Pēc sekmīgas vidējās izglītības iegūšanas audzēknim paveras iespējas iegūt izglītību Latvijas Lauksaimniecības universitātē, jebkurā no kokapstrādes fakultātes piedāvātajām programmām, kā  arī citās augstāka līmeņa izglītības iestādēs.

Profesijas apraksts “Profesiju pasaulē”.