Grāmatvedis


Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

 

Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumos, kam saskaņā ar LR likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaiti. Šīs specialitātes audzēkņi tiek izglītoti tā, lai pēc profesijas iegūšanas varētu veiksmīgi strādāt šajā jomā un konkurēt darba tirgū, kā arī uzņemties atbildību par savu saimniecisko darbību.

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Darba un saistību tiesības
  • Finanšu grāmatvedība
  • Vadības grāmatvedība
  • Datorgrāmatvedība
  • Mācību birojs
  • Nodokļi
  • Revīzija un kontrole
  • Finanšu analīze
  • Angļu valoda profesijā