Rūpniecības komercdarbinieks

Rūpniecības komercdarbinieks var strādāt  uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu,  sagādi,  projektu  izstrādi un vadību. Viņa tiešie pienākumi ir darbs ar pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības pirmdokumentu sastādīšana.

Mācībām  specialitātē uzņem ar pamatizglītību. Mācās četrus gadus un iegūst profesionālo vidējo  izglītību.
Mācību  laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

 • Saskarsme;
 • Darījumu  matemātika;
 • Lietvedība;
 • Lietišķā angļu valoda
 • Lietišķā krievu valoda;
 • Mācību birojs;
 • Komercpakalpojumu uzņēmuma mācība;
 • Finansēs un kredīts;
 • Vides zinības;
 • Lietišķā informātika;
 • Komercdarbības uzņēmumu vadīšana;
 • Ekonomiskajā ģeogrāfija.

Ceturtajā mācību kursā audzēkņi apgūst praktiskās iemaņas uzņēmumos. Prakses laikā audzēkņi iegūst pārskatu par uzņēmuma kopējo darbību, dažādu struktūrvienību sadarbību un atbildību, kā arī iemācās veikt dažādus darbus uzņēmumā. Audzēkņiem mācību procesa laikā ir iespējas izveidot skolēnu mācību uzņēmumu (SMU), ar kura palīdzību izprast praktiskos pamatus uzņēmuma dibināšanā, vadīšanā un darbu organizācijā.