Rūpniecības komercdarbinieks

Specialitāte Rūpniecības komercdarbinieks
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4  gadi
Specialitātes apraksts Rūpniecības komercpakalpojumu darbinieks darbojas uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, sagādi, projektu izstrādi un vadību. Viņa tiešie pienākumi ir darbs ar pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības pirmdokumentu sastādīšana.
Programmas saturs •       Uzņēmuma darbības pamatprocesi

•       Preču un pakalpojumu iepirkšana

•       Preču uzskaite un dokumentēšana

•       Budžeta izstrāde

•       Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde

•       Tirgus un klienti

•       Rūpnieciskās ražošanas procesu organizēšana

•       Mazā uzņēmuma darba vadīšana u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Strādāt dažādu uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, sagādi, projektu izstrādi un vadību.

kotankti