Konditora palīgs

Mācību ilgums 3 gadi
Iegūst arodizglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Konditora palīgs gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus  sagatavo izejvielas darbam, noformē konditorejas izstrādājumus, strādā ar konditorejas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot higiēnas un  darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.

Konditora palīgs strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūst modernās, ar jaunām tehnoloģijām un tehniku aprīkotās mācību laboratorijās un kabinetos.

Mācību procesa laikā audzēkņi apgūst  prasmi gatavot  dažādas sarežģītība pakāpes konditorejas izstrādājumus, tortes, var radoši izpausties  piedaloties banketu sagatavošanā, izstādēs, konkursos un pilsētas pasākumos.

Apgūt  dažādu valstu pieredzi ir iespējams, piedaloties ES un citos projektos.

Mācībām specialitātē uzņem ar pamatizglītību. Mācās trīs gadus un iegūst profesionālo   izglītību. Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

  • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati;
  • Darba organizācija;
  • Sanitārija un higiēna;
  • Pārtikas preču zinības;
  • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums;
  • Speciālā zīmēšana;
  • Kalkulācija un uzskaite.