Konditora palīgs

 

Specialitāte Konditora palīgs
Iegūstamā izglītība Arodizglītība
Mācību ilgums 3 gadi
Specialitātes apraksts Konditora palīgs gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus  sagatavo izejvielas darbam, noformē konditorejas izstrādājumus, strādā ar konditorejas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot higiēnas un  darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.
Programmas saturs •       Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati;

•       Darba organizācija;

•       Sanitārija un higiēna;

•       Pārtikas preču zinības;

•       Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums;

•       Speciālā zīmēšana;

•       Kalkulācija un uzskaite

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

kotankti