Loģistikas darbinieks

Specialitāte Loģistikas darbinieks
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4  gadi
Specialitātes apraksts Loģistikas darbinieks iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.
Programmas saturs •       Kravu izvietošana noliktavā

•       Kravu identificēšana

•       Kravas sagatavošana pārvietošana

•       Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos

•       Kravu apstrāde

•       Sadales loģistika

•       Maršrutu plānošana pasažieru pārvadājumos u.c.

Iepriekšējā izglītība pamatizglītība
Darba iespējas Strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar iekšējā un ārējā tirgus preču pārvadājumu organizēšanu.

kotankti