Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Specialitāte Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Iegūstamā izglītība Arodizglītība
Mācību ilgums 3 gadi
Specialitātes apraksts Sagatavo detaļas un konstrukcijas metināšanai. Veic dažādu šuvju metināšanu, veic vizuālo metināto savienojumu šuvju kvalitātes pārbaudi. Prot lietot tehnisko dokumentāciju. Strādā ar dažādu tipu rokas lokmetināšanas iekārtām.
Programmas saturs •       Materiālmācība

•       Metināšanas iekārtas

•       Rasējumu lasīšana

•       Elektrotehnika un elektrodrošība

•       Uzņēmējdarbības pamati

•       Atslēdzniecības pamati

•       Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar MAG iekārtām u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, piemēram, mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos.

kotankti