Mehatronisku sistēmu tehniķis

Specialitāte Mehatronisku sistēmu tehniķis
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4 gadi
Specialitātes apraksts Mehatronika sevī ietver četrus nozares- mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģijas un vadību. Mehatronisku sistēmu tehniķis veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu.

Mehatronisku sistēmu tehniķis veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu. Patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.

Programmas saturs •       Tehniskā mehānika

•       Automatizētā projektēšana

•       Darbagaldu pneimatika un hidrauliskā piedziņa

•       Elektrotehnikas un elektronikas pamati

•       Programmēšanas pamati

•             Mehatroniskās sistēmas

•       Elektriskas mašīnas un elektriskā piedziņa

•       Ciparu vadības darbagaldi u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Strādā ražošanas un servisa organizācijās

kotankti