Mehatronisku sistēmu tehniķis


Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa organizācijās, veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu.

Mehatronisku sistēmu tehniķis patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.

Mehatronisku sistēmu tehniķis veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu.

Mehatronika sevī ietver četrus nozares- mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģijas un vadību. Zemāk attēlā parādīts mehatronikas grafisks skaidrojums.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Tehniskās grafikas pamati
 • Automatizētā projektēšana
 • Tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas
 • Tehniskā mehānika
 • Elektrotehnikas un elektronikas pamati
 • Angļu valoda profesijā
 • Darbagaldu pneimatika un hidrauliskā piedziņa
 • Elektriskie mērījumi un sensori
 • Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa
 • Elektroiekārtas, montāža un remonts
 • Programmēšanas pamati
 • Programmējamo loģisko kontrolleru programmēšanas un regulēšanas tehnika
 • Mehatroniskās sistēmas
 • Ciparu vadības darbagaldi
 • Darba un vides  aizsardzība
 • Kvalitātes nodrošināšanas pamati
 • Darba un saistību tiesības
 • Materiālmācība
 • Praktiskās mācības