Pavārs

Mācību ilgums 4 gadi Iegūst profesionālo vidējo izglītību Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Pavārs vada ēdināšanas uzņēmumu ražošanas un apkalpošanas procesus, gatavo un noformē dažādus ēdienus, apkalpo viesus, sastāda ēdienkarti un aprēķina izmaksas.

Pavārs strādā viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ( restorānos, picērijās un kafejnīcās u. c.).

 Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūst modernās, ar jaunām tehnoloģijām un tehniku aprīkotās mācību laboratorijās un kabinetos.

Mācību procesa laikā audzēkņiem ir iespēja radoši izpausties veidojot tematiskos galdu klājumus, piedaloties banketu apkalpošanā, izstādēs, konkursos un pilsētas pasākumos.

Apgūt dažādu valstu pieredzi ir iespējams, piedaloties ES un citos projektos.

Mācībām specialitātē uzņem ar pamatizglītību. Mācās četrus gadus un iegūst profesionālo vidējo  izglītību. Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

  • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
  • Viesmīlības pamati
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
  • Viesu apkalpošanas organizācija;
  • Pārtikas preču zinības
  • Kustību un runas kultūra u.c