Pavāra palīgs

Mācību ilgums 3 gadi
Iegūst arodizglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Pavāra palīgs gatavo un noformē dažādus ēdienus, izstrādā piedāvājumus banketiem un jaunu ēdienu receptūras. Sastāda tehnoloģiskās kartes, novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic izmaksu aprēķinus.

Pavāra palīgs strādā viesmīlības nozares uzņēmumos, kas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus (restorānos, picērijās, kafejnīcās u. c.).

Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūst modernās, ar jaunām tehnoloģijām un tehniku aprīkotās mācību laboratorijās un kabinetos.

Mācību procesa laikā audzēkņiem ir iespēja radoši izpausties, piedaloties banketu sagatavošanā, izstādēs, konkursos un pilsētas pasākumos.

Apgūt  dažādu valstu pieredzi ir iespējams, piedaloties ES un citos projektos.

Uzņem mācībām specialitātē ar pamatizglītību. Trīs gadu laikā iegūst arodizglītību. Mācību procesā tiek apgūti šādi speciālie priekšmeti:

  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
  • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna;
  • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums;
  • Pārtikas produktu zinības;
  • Viesu apkalpošanas pamati;
  • Ēdienu noformēšanas pamati;
  • Uzskaite un kalkulācija u.c.