Programmēšanas tehniķis

Specialitāte Programmēšanas tehniķis
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4  gadi
Specialitātes apraksts Programmēšanas tehniķis piedalās programmatūras projektēšanā, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī jau esošās programmatūras pielāgošanā konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Programmēšanas tehniķis apkalpo datorsistēmas un programmatūru, instalē un konfigurē esošo un vēlamo programmatūru.
Programmas saturs •       Vienkāršu algoritmu izstrāde

•       Sistēmu programmēšana

•       Serveru izvēle un uzstādīšana

•       Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana

•        Datu bāzu programmēšana

•       Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)

•       Industriālo iekārtu programmēšana

•       Lietotnes programmēšana u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Var strādāt kādam konkrētam uzņēmumam, kuram nepieciešams izveidot vai uzlabot sistēmu: tie var būt gan privāti uzņēmumi, gan valsts iestādes, kā arī specializēti IT (informācijas tehnoloģijas) uzņēmumi, kuri nodarbojas ar dažādu programmatūru izstrādi. Var darboties arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

kotankti