Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Specialitāte Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4 gadi
Specialitātes apraksts Programmvadības  metālapstrādes  darbgaldu  iestatītājs veic  darbgaldu iestatīšanu  atbilstoši  tehnoloģiskajam  procesam,  operatīvi  veic nepieciešamās  tehnoloģiskā  procesa  korekcijas  un  sniedz  tehnisku  atbalstu programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatoram.
Programmas saturs •       Metālapstrādes pamatprocesi

•       Metāla virsmas apstrāde

•       Metāla detaļu un virsmu virpošana

•       Paaugstinātas sarežģītības metāla detaļu virpošana

•       Metāla detaļas izgatavošana uz   programmvadības CNC darbgaldiem

•       Programmvadības CNC metālapstrādes darbgaldu programmas izveide u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, piemēram, mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos.

kotankti