Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Specialitāte Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 4  gadi
Specialitātes apraksts Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieks plāno un organizē uzņēmuma reklāmas darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, var veikt neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi tirgvedības jautājumos, tirgus izpēti.
Programmas saturs •       Uzņēmuma darbības pamatprocesi

•       Preču un pakalpojumu pārdošana

•       Tirgus un klienti

•       Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde

•       Budžeta izstrāde

•       Reklāmas pakalpojumu organizēšana

•       Biznesa plāna izstrāde

•       Mazā uzņēmuma darba vadīšana u.c.

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Darba iespējas Strādāt plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos (prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņas), reklāmas aģentūrās un uzņēmumu ar aktīvu reklāmas politiku reklāmas, pārdošanas un mārketinga nodaļās, mazos un vidējos uzņēmumos.

kotankti