Tērpu izgatavošanas un stila speciālists


Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists veido klienta individuālo tēlu ar apģērba, frizūras un dekoratīvās kosmētikas palīdzību. Speciālists prot izvēlēties, ieteikt un saskaņot apģērba komplektus atbilstoši modes tendencēm un klienta vajadzībām. Tērpu izgatavošanas un stila speciālists konstruē, piegriež, izgatavo apģērbus pielietojot jaunākās tehnoloģijas un materiālus.

Mācību procesa laikā audzēkņiem ir iespēja radoši izpausties, veidojot un demonstrējot tērpu kolekcijas.

Apgūt dažādu valstu pieredzi ir iespējams, piedaloties ES un citos projektos.

Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

 • Kompozīcija;
 • Zīmēšana;
 • Stila mācība;
 • Apģērba dizains;
 • Tēpu vēsture;
 • Datordizains;
 • Dekoratīvā kosmētika;
 • Frizūru modelēšanas pamati;
 • Apģērbu konstruēšana un modelēšana;
 • Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija;
 • Darba un vides aizsardzība.
 • Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūst modernās , ar jaunākām iekārtām aprīkotās šūšanas darbnīcās un mācību kabinetos.

Tērpu stila speciālists var strādāt šūšanas uzņēmumos, darbnīcās, salonos, apģērbu vai audumu veikalos un citos ar tekstilnozari saistītos uzņēmumos. Jaunais speciālists var dibināt arī savu uzņēmumu