Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darbus viesmīlības uzņēmumos, atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm, organizē vietējās tūrisma aktivitātes

Viesmīlības pakalpojumu speciālists strādā tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūst dienesta viesnīcā, kā arī modernās, ar jaunām tehnoloģijām un tehniku aprīkotās mācību laboratorijās un kabinetos.

Mācību procesa laikā audzēkņi apgūst  prasmi uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu, uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušās problēmas un veikt norēķinus.

Apgūt  dažādu valstu pieredzi ir iespējams, piedaloties ES un citos projektos.

Mācībām specialitātē uzņem ar pamatizglītību. Mācās četrus gadus un iegūst profesionālo vidējo  izglītību. Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

  • Viesmīlība ;
  •  Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija;
  • Saimnieciskā dienesta darba organizāciju;
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
  • Viesu apkalpošana;
  • Kustību un runas kultūra;
  • Bāra serviss;
  • Telpu un vides dizains