Ar vidējo izglītību

Grāmatvedis

Mācību ilgums 1,5 gadi Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumos, kam saskaņā ar LR likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaiti. Šīs specialitātes audzēkņi tiek izglītoti tā, lai pēc profesijas iegūšanas varētu veiksmīgi strādāt šajā jomā un konkurēt darba tirgū, …

Lasīt tālāk »

Pavārs

Mācību ilgums 1 gads Pavārs gatavo un noformē dažādus ēdienus, izstrādā piedāvājumus banketiem un jaunu ēdienu receptūras. Sastāda tehnoloģiskās kartes, novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic izmaksu aprēķinus. Pavārs strādā viesmīlības nozares uzņēmumos, kas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus (restorānos, picērijās, kafejnīcās u. …

Lasīt tālāk »

Automehāniķis

Mācību ilgums 1,5 gads Iegūst arodizglītību Iestājoties – pabeigta vidējā izglītība Izglītības programmu „Automehāniķis” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai, ietvaros. Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 Projekta mērķgrupa: jaunieši …

Lasīt tālāk »

kuga pavars

Kuģa pavārs (Jauniešu garantija)

Kuģa pavārs strādā uz dažādu tipu kuģiem, veic pārtikas produktu pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus un piedevas pielietojot tehnoloģisko aprīkojumu un ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus. Profesionālā kvalifikācija: Kuģa pavārs (2. PKL) Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās …

Lasīt tālāk »

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Mācību ilgums 1,5 gads Iegūst arodizglītību Iestājoties – pabeigta vidējā izglītība Izglītības programmu „Mehatronisku sistēmu tehniķis” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai, ietvaros. Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 Projekta …

Lasīt tālāk »