Ar vidējo izglītību

Grāmatvedis

Mācību ilgums 1,5 gadi Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumos, kam saskaņā ar LR likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaiti. Šīs specialitātes audzēkņi tiek izglītoti tā, lai pēc profesijas iegūšanas varētu veiksmīgi strādāt šajā jomā un konkurēt darba tirgū, …

Lasīt tālāk »

Konditors

Specialitāte Konditors Iegūstamā izglītība Arodizglītība Mācību ilgums 1,5 gadi Specialitātes apraksts Gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus  sagatavo izejvielas darbam, noformē konditorejas izstrādājumus, strādā ar konditorejas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot higiēnas un  darba aizsardzības noteikumus un …

Lasīt tālāk »

Pavārs

Specialitāte Pavārs Iegūstamā izglītība Arodizglītība Mācību ilgums 1,5 gadi Specialitātes apraksts Vada ēdināšanas uzņēmumu ražošanas un apkalpošanas procesus, gatavo un noformē dažādus ēdienus, apkalpo viesus, sastāda ēdienkarti un aprēķina izmaksas. Programmas saturs •       Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums •       Viesmīlības pamati •       …

Lasīt tālāk »

Automehāniķis

Mācību ilgums 1,5 gads Iegūst arodizglītību Iestājoties – pabeigta vidējā izglītība Izglītības programmu „Automehāniķis” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai, ietvaros. Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 Projekta mērķgrupa: jaunieši …

Lasīt tālāk »

Drēbnieks (Jauniešu garantija)

Drēbnieks ir kvalificēts darbinieks, kurš strādā apģērbu individuālo pasūtījumu vai sērijveida izgatavošanas uzņēmumos, kas sadarbojas ar klientiem un izgatavo apģērbu, izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, strādājot komandā un patstāvīgi plānojot un organizējot savu darbu.

Lasīt tālāk »

Frizieris

Specialitāte Frizieris Iegūstamā izglītība Arodizglītība Mācību ilgums 1 gads Specialitātes apraksts Frizieris novērtē klienta matu stāvokli, iesaka viņam matu griezumu vai krāsu, uzklausa klienta vēlmes un, tās ņemot vērā, sakārto viņa matus. Viņš arī piestiprina šinjonus vai parūkas, pēc jaunākajām …

Lasīt tālāk »

Kuģa pavārs (Jauniešu garantija)

Kuģa pavārs strādā uz dažādu tipu kuģiem, veic pārtikas produktu pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus un piedevas pielietojot tehnoloģisko aprīkojumu un ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus. Profesionālā kvalifikācija: Kuģa pavārs (2. PKL) Programmas veids: Arodizglītība pēc vispārējās vidējās …

Lasīt tālāk »

Loģistikas darbinieks

Mācību ilgums 1,5 gadi. Iegūst vidējo profesionālo izglītību. Iestājpārbaudījumi – vidējās izglītības atestātu konkurss Loģistikas darbinieks: iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; …

Lasīt tālāk »

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Mācību ilgums 1,5 gads Iegūst arodizglītību Iestājoties – pabeigta vidējā izglītība Izglītības programmu „Mehatronisku sistēmu tehniķis” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai, ietvaros. Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 Projekta …

Lasīt tālāk »

Rokas lokmetinātājs (Jauniešu garantija)

Rokas lokmetinātājs (MMA – Manual Metal Arc) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli. Rokas …

Lasīt tālāk »