Mehatronisku sistēmu tehniķis (Jauniešu garantija)

Specialitāte Mehatronisku sistēmu tehniķis
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 1,5 gadi
Specialitātes apraksts Mehatronika sevī ietver četrus nozares- mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģijas un vadību. Mehatronisku sistēmu tehniķis veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu.

Mehatronisku sistēmu tehniķis veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu. Patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.

Programmas saturs •       Tehniskās grafikas pamati;

•       Automatizētā projektēšana;

•       Tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;

•       Tehniskā mehānika;

•       Elektrotehnikas un elektronikas pamati;

•       Angļu valoda profesijā;

•       Darbagaldu pneimatika un hidrauliskā piedziņa;

•       Elektriskie mērījumi un sensori;

•       Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa;

•       Elektroiekārtas, montāža un remonts;

•       Programmēšanas pamati u.c.

Iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība (Iestājoties jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot))
Darba iespējas Var strādāt ražošanas un servisa organizācijās;

Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

kotankti