Automehāniķis (Jauniešu garantija)

Specialitāte Automehāniķis
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 1,5 gadi
Specialitātes apraksts Automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu, veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu, spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.
Programmas saturs •       Tehniskā mehānika;

•       Elektrotehnikas un elektronikas pamati;

•       Rasēšana un automatizētā projektēšana;

•       Tehniskie mērījumi;

•       Pielaides un sēžas;

•       Automobiļu uzbūve;

•       Automobiļu elektroiekārtas;

•       Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika;

•       Automobiļu un motoru remonts u.c.

Iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība (Iestājoties jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot))
Darba iespējas Strādāt patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu – autosalonos u.c.;

Būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību;

Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

kotankti