Grāmatvedis (Jauniešu garantija)

Specialitāte Grāmatvedis
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 1,5  gadi
Specialitātes apraksts Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumos, kam saskaņā ar LR likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaiti. Šīs specialitātes audzēkņi tiek izglītoti tā, lai pēc profesijas iegūšanas varētu veiksmīgi strādāt šajā jomā un konkurēt darba tirgū, kā arī uzņemties atbildību par savu saimniecisko darbību.
Programmas saturs •       Darba un saistību tiesības;

•       Finanšu grāmatvedība;

•       Vadības grāmatvedība;

•       Datorgrāmatvedība;

•       Mācību birojs;

•       Nodokļi;

•       Revīzija un kontrole;

•       Finanšu analīze;

•       Angļu valoda profesijā u.c.

Iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība (Iestājoties jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot))
Darba iespējas Strādāt dažādu uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, sagādi, projektu izstrādi un vadību;

Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

kotankti