Klientu apkalpošanas speciālists (Jauniešu garantija)

Specialitāte Klientu apkalpošanas speciālists
Iegūstamā izglītība Vidējā profesionālā izglītība
Mācību ilgums 1,5 gadi
Specialitātes apraksts Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus.
Programmas saturs •       Organizācijas darbības pamatprocesi

•       Biroja darba organizēšana

•       Dokumentēšana

•       Korporatīvā komunikācija

•       Dokumentu un arhīva pārvaldība

•       Profesionālā saziņa svešvalodās

•       Produktu uzskaites un finanšu dokumentēšana

•       Klientu apkalpošana

Iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība (Iestājoties jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot))
Darba iespējas Klientu apkalpošanas speciālists strādā pie komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos

kotankti