Loģistikas darbinieks

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Iegūst vidējo profesionālo izglītību.

Iestājpārbaudījumi – vidējās izglītības atestātu konkurss

Loģistikas darbinieks:
iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju;
nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu;
seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.

Mācību laikā tiek apgūti šādi profesionālie priekšmeti:

 • • Loģistikas pamati;
 • • Ražošanas loģistikas pamati;
 • • Iepirkuma loģistikas pamati;
 • • Sadales loģistikas pamati;
 • • Transporta un kravu pārvadāšanas noteikumi;
 • • Prečzinības pamati;
 • • Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas;
 • • Noliktavu loģistikas pamati;
 • • Materiālu plūsmas izmaksu analīze;
 • • Uzņēmuma darba organizācija;
 • • Komercdarbības pamati u.c.

Strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar iekšējā un ārējā tirgus preču pārvadājumu organizēšanu vai turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.