Rokas lokmetinātājs (Jauniešu garantija)

Rokas lokmetinātājs

Rokas lokmetinātājs (MMA – Manual Metal Arc) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli. Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citos uzņēmumos, kuros tiek veikti lokmetināšanas darbi, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē veic tērauda detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu.

Profesionālā kvalifikācija: Rokas lokmetinātājs (MMA) (2. PKL); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (2. PKL)
Programmas veids: Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. – 2.PKL (2.līmeņa profesionālā kvalifikācija) (32a)
Valoda: latviešu (LV)
Izglītības ieguves forma: Klātiene
Ilgums: 1 gads
Mācību/studiju maksa: ESF budžets
Iepriekšējā izglītība, prasības: Pamatizglītība; no 17 līdz 29 gadu vecumam