Neformālā izglītība

2018./ 2019. mācību gadā
piedāvājam
apmācību sekojošās neformālās izglītības programmās
personām ar
individuālo finansējumu

Izglītības programmas nosaukums Stundu skaits
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim 120
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 120
Angļu valoda (ar/bez priekšzināšanām) 100
Vācu valoda (ar/bez priekšzināšanām) 100
Krievu valoda (ar/bez priekšzināšanām) 100
Datorzinības (ar/bez priekšzināšanām) 120
Datu analīze un pārskatu sagatavošana 80
AutoCAD 150
AutoCAD programma metālapstrādē un mašīnbūvē 80
SolidWorks 120
Rasēšanas pamati 80
Elektroniskās tabulas (MS Excel) 32
Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā 8
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā 5
Bērnu uztura kvalitāte 5
Kulinārijas pamati 40
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 80
Konditorejas izstrādājumu izgatavošana 80
Elektroiekārtu montāža un tehniskā apkope 8
Sanitārtehnisko sistēmu remonts un tehniskā apkope 8
Individuālās šūšanas darbu pamati 32
Šūto izstrādājumu izgatavošana 80
Loģistikas pamati 40
Noliktavu loģistikas pamati 40
Komercdarbības pamati 40
Ražošanas uzņēmuma vadīšanas un darba organizēšanas pamati 48
Programmējamie kontrolleri 80
Lodēšanas tehnoloģijas un standarti 80
Hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonta pamati 80
Punktveida metināšana 40
Pamatzināšanas metālapstrādē 32

 

  

 

 

2018./ 2019. mācību gadā

piedāvājam apmācību sekojošās neformālās izglītības programmās ar

Nodarbinātības valsts aģentūrā izsniegtajiem kuponiem

(ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

 

1aK mod. – Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
2aK mod. – Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
67K mod. – Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
68K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
69K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
70K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
71K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
91K mod. – Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
92K mod. – Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
93K mod. – Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
94K mod. – Krievu valoda (ar priekšzināšanām)
100K mod. – Datorzinības (bez priekšzināšanām)
101K mod. – Datorzinības (ar priekšzināšanām)
102K mod. – AutoCAD

 

Mācības notiek Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4, Liepājā

 

 

 

Informācija:

Tālr.+371 63484781; +371 27862032

e-pasts aigija.kraukle@lvt.lv

Mūžizglītības nodaļa Ventspils ielā 51, Liepājā