Neformālā izglītība

2017. gadā

piedāvājam apmācību sekojošās neformālās izglītības mācību programmās ar Nodarbinātības valsts aģentūrā izsniegto kuponu metodi:

 • 1aK mod. – Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
 • 2aK mod. – Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
 • 67K mod. – Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 68K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
 • 69K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
 • 70K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
 • 71K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 • 91K mod. – Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 92K mod. – Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 93K mod. – Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 94K mod. – Krievu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 100K mod. – Datorzinības (bez priekšzināšanām)
 • 101K mod. – Datorzinības (ar priekšzināšanām)
 • 102K mod. – AutoCAD
 • 107K mod. – Solid Works

Apmācības notiek: Liepājā, Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4