Neformālā izglītība

(ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)
(ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001)

 

2017./ 2018. mācību gadā

piedāvājam apmācību sekojošās neformālās izglītības programmās ar Nodarbinātības valsts aģentūrā izsniegtajiem kuponiem:

 

1aK mod. – Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
2aK mod. – Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
67K mod. – Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
68K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
69K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
70K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
71K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
91K mod. – Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
92K mod. – Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
93K mod. – Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
94K mod. – Krievu valoda (ar priekšzināšanām)
100K mod. – Datorzinības (bez priekšzināšanām)
101K mod. – Datorzinības (ar priekšzināšanām)
102K mod. – AutoCAD
107K mod. – Solid Works

 

Mācības notiek sekojošā grupā:

Nr. p. k.

Izglītības programma

Stundu skaits

Īstenošanas ilgums

1.

1aK mod. – Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

120

08.02.2018.- 04.04.2018.

 

Mācības plānojam sekojošā grupā:

Nr. p. k.

Izglītības programma

Stundu skaits

Īstenošanas ilgums

1.

107K mod. – Solid Works

120

01.03.2018.-13.04.2018.

 

Mācības notiek Ventspils ielā 51 un Vānes ielā 4, Liepājā

 

Informācija:
Tālr.+371 63484781; +371 27862032
e-pasts aigija.kraukle@lvt.lv
Mūžizglītības nodaļa Ventspils ielā 51, Liepājā