Nodarbību laiki

Nodarbība

Nodarbības ilgums

  1.

8.00 – 9.20

 2.

9.30 – 10.50

3.

11.00 – 12.20

Starpbrīdis

12.20 – 13.20

4.

13.20 – 14.40

5.

14.50 – 16.10

Vienas nodarbības ilgums 80 min.

Rudens semestris 02.09.2019. – 20.12.2019.

Pavasara semestris 06.01.2020. – 26.06.2020.

Brīvlaiks 23.12.2019. – 03.01.2020.

 

Rīkojums par mācību procesa sadalījumu.