Nodarbību laiki

Nodarbība

Nodarbības ilgums

  1.

8.00 – 9.20

 2.

9.35 – 10.55

Starpbrīdis

10.55 – 11.30

3.

11.30 – 12.50

Starpbrīdis

12.50 – 13.20

4.

13.20 – 14.40

5.

14.55 – 16.15

6.

16.30 – 17.50

Vienas nodarbības ilgums 80 min.