Apr
11

Jaunieši apmeklēja divus ar reklāmu saistītus uzņēmumus – SIA “Dardedze Hologrāfija” un ”Ink Idea”

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietveros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” jaunieši šā gada  10. aprīlī apmeklēja uzņēmumus SIA “Dardedze Hologrāfija” un ”Ink Idea”.

“Dardedze Hologrāfija” audzēkņus sagaidīja uzņēmuma pārstāve Lauma Zvaigzne, kura pastāstīja  par uzņēmuma ideju un izveda ekskursijā pa ražošanas telpu, pastāstot par katru iekārtu, tās darbību un  nozīmi drukas materiālu sagatavošanā. Jauniešiem bija iespēja savā īpašumā iegūt arī mācību materiālus – grāmatu sagataves, bukletus, un gatavas grāmatas. Tāpat jauniešiem bija iespēja aptaustīt poligrāfijai sagatavotus speciālus cirtņus, ar kuriem tiek iegūts dažādas formas produkti. Ekskursijas ietvaros tika apmeklēta arī rokdarbu darbnīca, kur uzņēmumā  paralēli automatizētām iekārtām, darbinieki ar rokām loka kastes, veido  iepakojumus un ar spirālēm iesien kalendārus.  Jauniešiem bija iespēja pabūt darba dienas viducī un redzēt darba specifiku visā tās krāšņumā.

Savukārt uzņēmumā “Ink Idea”  audzēkņus sagaidīja vadītāja Daiga Konrade, kas atļāva jauniešiem vēl dziļāk ielūkoties profesijas aizkulisēs, pastāstot gan par uzņēmumu, gan ļaujot pašiem praktiski darboties. Jaunieši tika sadalīti četrās grupās un katra no grupām varēja  redzēt kā tiek ploterēts LVT Logo un pēcāk pamēģināt izgriezt un attīrīt reklāmas nesēju tā, lai tas ir izmantojams darbībā, kā arī katrs no skolēniem izmēģināja roku banera kniedēšanas procesā izmantojot āmuru un kniedes.

Ekskursiju laikā tika noskaidrotas prakses iespējas, nosacījumi un gūta iedvesma redzot, kā ikdienā notiek uzņēmumu darbs sākot no vadības, beidzot ar reklāmas materiālu sagataves darbiem. Paldies uzņēmumiem par viesmīlīgu uzņemšanu!

Apr
09

Iegūst 3. vietu grāmatvežu konkursā

Šī gada 6. aprīlī PIKC Rīgas Valsts tehnikuma telpās notika konkurss “Gudrais Grāmatvedis”. Konkursā piedalījās 5 komandas no dažādiem Latvijas tehnikumiem.

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma komandā bija 3. GR grupas audzēknes – Edīte Drāzniece, Liene Sālava, Indra Arta Štēbele. Audzēknes atbalstīja skolotāja Lija Roze.

Konkursa sākumā visas komandas iepazīstināja žūriju un visus pārējos ar sagatavoto mājas darbu – video “Viena diena grāmatveža dzīvē”. Konkursa laikā bija jāizveido bilance, jāpārbauda dokumenti, jāsastāda krustvārdu mīkla un konkursa noslēgumā bija viktorīna, kas bija saistīta ar grāmatvežu dažādām tēmām.

Pēc žūrijas apkopotiem punktiem mūsu komanda ieguva 3. vietu. Audzēknes un skolotāja ar rezultātu ir apmierinātas, jo konkursā piedalījās pirmo reizi.

Apr
09

Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

Ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju. Šajā pieteikšanās kārtā pieejamas mācības 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs 38 Latvijas pilsētās un novados.

Mācību iespējas visā Latvijā

Piedāvājumā kopumā ir 392 izglītības programmas šādās nozarēs: ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms; elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT; metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības; transports un loģistika; kokrūpniecība; enerģētika; būvniecība; tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana; drukas un mediju tehnoloģijas; ķīmiskā rūpniecība; kultūra; pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.

Tā kā projektā iespējams mācīties tikai vienu reizi, iedzīvotāji ir aicināti izdarīt pārdomātu izvēli un pirms pieteikšanās rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku un pasniedzējiem, kā arī noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas un iegūt citu būtisku informāciju. Grupu komplektēšanu un mācības otrajā kārtā plānots uzsākt jūnijā.

Mācības ir pieejamas 68 izglītības iestādēs visā Latvijā, kurās pieteikums izvēlētajā programmā jāiesniedz klātienē. Lielākais mācību skaits pieejams Rīgā – 138 izglītības programmas. Ārpus Rīgas plašākais mācību klāsts ir Daugavpilī – 91 programma, Rēzeknē, kur pieejama 43 programma, un Liepājā, kur var apgūt 30 programmas. 

 

No jaunām prasmēm līdz profesijai

Projektā ir pieejami dažādi mācību programmu veidi, no kuru izvēles atkarīgs arī mācību ilgums. Strādājošie var apgūt 291 neformālās izglītības programmu, 28 profesionālās pilnveides programmas un 73 profesionālās tālākizglītības programmas.

Profesionālās tālākizglītības programmu noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt kādu no 30 profesijām. To vidū ir pavārs, automehāniķis, šuvējs, elektrotehniķis, konferenču, tūrisma un pasākumu speciālists, galdnieks, bibliotekārs, loģistikas darbinieks un vēl daudzas citas profesijas.

Projekta pirmajā kārtā mācības uzsāka 4015 iedzīvotāji, un uz šo brīdi pabeiguši jau 2480 strādājošie. Viņu vidū ir arī elektroniskās tirdzniecības pārdošanas speciāliste Jūlija Griba, kura apguva digitālā mārketinga neformālo izglītības programmu. “E-komercija attīstās ļoti strauji, un ir svarīgi mācīties un paplašināt savas zināšanas, jo šodien, tūlīt un tagad ir jāsaprot, kas notiks rīt, tāpēc mācību procesam ir jābūt nepārtrauktam. Iegūtās zināšanas jau pielietoju darbā – tas ir ieguvums ne tikai man, bet arī uzņēmumam,” pieredzē dalās Jūlija.

 

Projektā pieejami dažādi atbalsta veidi

Tā kā mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, iedzīvotājiem jānodrošina tikai 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei – transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju. Pieejams arī pieaugušo izglītības koordinatoru informatīvs atbalsts, kuri darbojas 76 projekta sadarbības pašvaldībās.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, piemēram, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, iekārtu un mašīnu operatoriem u.c.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), to finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

Apr
09

Apmeklē starptautisko autoindustrijas izstādi “Auto 2018″

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  izglītojamie no autotransporta, telemehānikas un loģistikas programmām šā gada  6. aprīlī apmeklēja starptautisko autoindustrijas izstādi “Auto 2018”.

Jaunieši iepazina darba pasauli apmeklējot autonozares uzņēmumu stendus, izpildot PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogu dotos uzdevumus, kuros jaunieši izzināja profesijas specifiku, kādas prasmes, iemaņas, zināšanas ir nepieciešamas, lai varētu strādāt uzņēmumos, darba vides raksturojumu un nepieciešamo izglītību kā arī noskaidroja profesijas iespējas mainīgajā darba tirgū, izzinot nākotnes perspektīvas.

PIKC “Liepājas valsts tehnikums” izglītojamie rūpīgi iepazinās ar izstādes “Auto 2018” piedāvāto klāstu un rūpīgi izpētīja sev aktuālākos uzņēmumus veicot pārrunas ar uzņēmumu pārstāvi, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par darbības jomu un nepieciešamajām kompetencēm nozarē.

PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogi ar jauniešiem pēc atgriešanās no izstādes “Auto 2018” veidos atgriezenisko saikni un diskutēs par aktuālajiem karjeras veidošanas nosacījumiem, lai jaunieši veiksmīgi spētu iekļauties darba tirgū.

Vecāki raksti «

» Jaunāki raksti