Jan
15

Veic kosmētisko remontu veco ļaužu dzīvojamā mājā

12.,13. un 16. decembrī 3AT kopā ar skolotāju Svetlanu Priedi paveica savu labo darbu, strādājot Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sociālajā institūcijā – Veco ļaužu dzīvojamā mājā. Jaunieši veica kosmētisko remontu istabiņā un palīgtelpās, lai tur varētu dzīvot jauni iemītnieki. Par paveikto darbu priecīgi bija gan paši audzēkņi, gan veco ļaužu dzīvojamās mājas vadītāja, kura apstiprināja, ka noteikti atļautu jauniešiem izremontēt vēl kādu telpu.

Jan
14

1 FD labie darbi

Tuvojoties Ziemassvētkiem un PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” simtgadei, 1FD audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Ināru Novicku 13. decembrī papildināja tehnikuma simtgadei veltīto labo darbu sarakstu, kopīgi iepriecinot Saldus  aprūpes nama “Valtaiķi” iemītniekus ar dažādiem gardumiem un  45 saldumu paciņām.

Jan
13

Jaunieši dodas praksē uz Spāniju

12. janvārī 10 PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” audzēkņi no dažādām specialitātēm (viesmīlības pakalpojumu speciālists, auto elektriķis,
IT, komercdarbinieks un grāmatvedis) un pavadošais skolotājs, devās uz Spāniju, Seviļu, Erasmus+ projekta ‘”Starptautiska prakse-sākums veiksmīgai karjerai” ietvaros. Turpmākās trīs nedēļas audzēkņi dosies praksē uz Spānijas vietējiem uzņēmumiem. Veiksmi un izturību jaunās zināšanas apgūstot!

Jan
07

Godina tehnikuma izcilos izglītojamos

7. janvārī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” administrācija godināja izcilos tehnikuma audzēkņus, kuri 2019. gadā pierādījuši sevi ar izciliem sasniegumiem.

Svinīgajā pasākumā tika godināti tie audzēkņi, kuri visa aizgājušā gada laikā pierādīja sevi mācību darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos profesionālās meistarības konkursos un sporta sacensībās.

Mēs esam lepni, ka mūsu tehnikumā mācās tik darbīgi un uz sasniegumiem vērsti audzēkņi. Liels prieks un lepnums ir par tiem audzēkņiem, kuri par sasniegumiem tiek apbalvoti vairākus gadus pēc kārtas.

Lai sasniegumiem bagāts arī jaunais 2020. gads!

Vecāki raksti «

» Jaunāki raksti