Par Mums

Dokumenti

Pieprasījums rakstiskas izziņas saņemšanai Iekšējās kārtības noteikumi Dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumi Darba kārtības noteikumi Ētikas kodekss Kārtība “Izglītojamā individuālā mācību plāna izveidei un izpildei” Pārbaudījumu organizēšana un izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pedagoģiskās padomes reglaments Kārtība, kādā izglītojamo pārceļ …

Lasīt tālāk »

Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro) 1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi 1.1. izglītojamiem vieta mēnesī 8,54 0,00* 8,54 1.2. izglītojamiem ārpus mācību laika (vasarā) vieta mēnesī 30,00 0,00* 30,00 1.3. gultas vietas …

Lasīt tālāk »

Vēsture

Liepājas Valsts tehnikums, dibināts 1920. gadā 1920. gadā Liepājā darbību uzsāk otra vidējā tehniskā skola Latvijā – Valsts Liepājas tehnikums. Tā pirmais direktors – inženieris J. Jansons. 1923. gadā Liepājas Valsts tehnikumā ir svētki – pirmais izlaidums, bet 1930. gada …

Lasīt tālāk »

Sadarbības partneri

  Kurzemes Radio http://kurzemesradio.lv Latvijas Reklāmas asociācija http://www.lra.lv Loģistikas Partneri http://www.lp.lv Latvijas Transporta savienība Latvijas Būvnieku Asociācija http://www.latvijas-buvnieku-asociacija.lv Kurzemes tūrisma asociācija http://www.kurzeme.lv Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera www.chamber.lv   E-paraksts www.e-paraksts.lv   Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana www.izm.gov.lv/ESF/prof-izgl-pievilciba.html Latvijas Viesnīcu …

Lasīt tālāk »

Sasniegumi

Lasīt tālāk »

Publiskais pārskats

Pašnovērtējuma ziņojums 2019.gada oktobris Pašnovērtējuma ziņojums 2018. gada septembris (3 kvalifikācijas) Pašnovērtējuma ziņojums 2017.gada decembris (8 kvalifikācijas) Mācību un audzināšanas nodaļas pašnovērtējums 2016./2017. mācību gads Pašnovērtējuma ziņojums 2016. gada oktobris (6 kvalifikācijas) Pielikums pašvērtējuma ziņojumam 2016_10 Pašnovērtējuma ziņojums 2015.gada novembris …

Lasīt tālāk »

Budžets

Lasīt tālāk »

Dienesta viesnīca

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” dienesta viesnīca piedāvā divvietīgas un trīsvietīgas istabiņas (koplietošanas duša un tualete). Dienesta viesnīca izvietota divās ēkās: Ventspils ielā 51a Vānes ielā 4a Dienesta viesnīca uzņem Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums audzēkņus.  …

Lasīt tālāk »

Bibliotēka

Profesionālās kompetences centra ” Liepājas Valsts tehnikums” bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas. Bibliotēkas  apmeklētājiem pieejamie pamatpakalpojumi: – informācija par bibliotēkas …

Lasīt tālāk »

Konferences un semināri

23.maijā  PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” rīkotajā seminārā “Speciālistu sagatavošana enerģētikas nozarei – problēmas un risinājumi” tikās  Enerģētikas nacionālās ekspertu padomes (ENEP) pārstāvji , enerģētikas jomas uzņēmēji un elektriķu specialitātes 4.kursa audzēkņi un viņu pedagogi.   Seminārā piedalījās uzņēmumu “Liepājas metalurgs”, …

Lasīt tālāk »

Struktūras

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” organizatoriskā struktūra

Lasīt tālāk »