Bibliotēka

Profesionālās kompetences centra ” Liepājas Valsts tehnikums” bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Bibliotēkas  apmeklētājiem pieejamie pamatpakalpojumi:

– informācija par bibliotēkas krājumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
– iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
– uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu,  u.c. izdevumu, un preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
– datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas;
– kopēšanas un printēšanas pakalpojumi.

Adrese – Vānes ielā 4, C – 134

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

Pirmdiena 9.00 – 16.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 16.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 15.00

 

PIKC LVT bibliotēkā saņemtās jaunās grāmatas

2018.gada 29.novembrī (Jānis Roze)

N.p.k. Autors, nosaukums
1. Alfejeva J. Apdrošināšanas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC
2. Brunhilde P. Es biju tikai sekretāre. Rīga, Zvaigzne ABC
3. Career Paths. Art & Desing:  Teacher’s Book + CD
4. Career Paths. Insurance: Teacher’s Book+ CD
5. Career Paths. Navy: Teacher’s Book + CD
6. Career Paths. Jenny Dooley, Virginia Evans. Beauty Salon: Teacher’s Book+ CD
7. Career Paths. Electrician: Teacher’s Book + CD
8. Career Paths. Mechanic: Teacher’s Book + CD
9. Career Paths. Banking: Teacher’s Book + CD
10. Career Paths. Information Technology: Teacher’s Book + CD
11. Cereer Paths. Business English: Teacher’s Book+ CD
12. Cereer Paths. Food Service Industries: Teacher’s Book + CD
13. Cereer Paths. Cooking: Teacher’s Book + CD
14. Cereer Paths. Cooking: Teacher’s Book + CD
15. Fjodorova L. Frizūru veidošanas pamattehnika. Rīga: Jumava
16. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests
17. Kalniete S. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos. Rīga: Jānis Roze
18. Klāsons S.D. Bagātākais vīrs Babilonijā. Rīga: Zvaigzne ABC
19. Konfešu pušķi. Rīga: Jumava
20. Latvijas tautsaimniecības vēsture. Rīga: Jumava
21. Leibus I., Pētersone I. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests
22. Leiškalne-Roka G., Ševeļovs D. Stils. Noteikumi. Prakse. Konteksts. Rīga: Stila ceļvedis
23. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC
24. Liniņa I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju. Rīga: Turība
25. Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga: Turība
26. Nacionālā enciklopēdija Latvija. Rīga: LNB
27. Piemares vējos. Rīga: Jumava
28. Pīgozne I. Latviešu apģerbs. Rīga: Zvaogzne ABC
29. Remess A. Liepājas rūdītie. Liepāja: Kurzemes Vārds
30. Robins S.Šarma. Svētais, sērfotājs un firmas prezidente. Rīga: Avots
31. Robins S.Šarma. Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari. Rīga: Avots
32. 100 dzejoļi Latvijai. Rīga: Zvaigzne ABC
33. Šnipke G. Ceļi. Rīga: Mansards
34. Ulberga K. Zaļā vārna. Rīga: Dienas Grāmata
35. Zālīte M. Pieci pirksti. Rīga: Zvaigzne ABC
36. Žuravska Dz. Laikmetu atšalkās. Veltījums Latvijas simtgadei. Rīga: Sol Vita