Bibliotēka

Profesionālās kompetences centra ” Liepājas Valsts tehnikums” bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Bibliotēkas  apmeklētājiem pieejamie pamatpakalpojumi:

– informācija par bibliotēkas krājumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
– iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
– uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu,  u.c. izdevumu, un preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
– datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas;
– kopēšanas un printēšanas pakalpojumi.

Adrese – Vānes ielā 4, C – 134

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

Pirmdiena 9.00 – 16.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 16.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 15.00