Projekti

ERASMUS+

Lasīt tālāk »

ERAF

Periods: 01.04. – 30.04.2014. Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” šajā periodā ir noslēdzis līgumus ar apakšuzņēmējiem par darbu veikšanu objektos: SIA „UPTK” – Vānes ielā 4, Liepājā nojaukšanas darbiem – blokā A, blokā B, …

Lasīt tālāk »

ESF

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ESF mērķstipendijas 2012.gadā Reģions Projektā reģistrēto audzēkņu skaits ESF mērķstipendiju saņēmušo audzēkņu skaits kopā vīrieši  / %          no kopā sievietes / % no kopā  ESF / %        …

Lasīt tālāk »

SAM

Lai veiktu nozīmīgas pārmaiņas vispārējā, profesionālā un interešu izglītībā, Latvijā uzsākta Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošana. Projekti: SAM 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 SAM 8.3.4. “Samazināt priek laicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Projekta numurs: …

Lasīt tālāk »

Citi Projekti

Tehnikuma audzēknes viesojas Austrijā No 2. līdz 7. februārim PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” delegācija 7 personu sastāvā devās Comenius projekta „E-motion way to work together” noslēguma vizītē uz Austriju. Austrijā pavadītās nedēļas laikā viesojāmies „Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Hallein”, tikāmies ar …

Lasīt tālāk »

Latvija-Lietuva

Ceturtdien, 24. janvārī Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros, tehnikumā ieradās Liepājas tekstilnozares pārstāvji, lai iepazītos ar PIKC „ Liepājas Valsts tehnikums” realizēto mācību programmu „Tērpu stila speciālists” un izvērtētu …

Lasīt tālāk »