Citi Projekti

Tehnikuma audzēknes viesojas Austrijā

No 2. līdz 7. februārim PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” delegācija 7 personu sastāvā devās Comenius projekta „E-motion way to work together” noslēguma vizītē uz Austriju.

Austrijā pavadītās nedēļas laikā viesojāmies „Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Hallein”, tikāmies ar Halleinas pilsētas mēru un uzzinājām par pilsētu un tās attīstības plāniem, iepazināmies ar Zalcburgu un tās vēsturiskajām un kultūras bagātībām, viesojāmies vairākos uzņēmumos, piedalījāmies Europass darbnīcā par to kā veiksmīgi sagatavoties darba tirgus prasībām un prastu „sevi pārdot” potenciālajam darba devējam, kā arī strādājām internacionālās grupās. Nedēļas izskaņā norisinājās galvenais notikums Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus.

Tehnikumu pārstāvēja: 3KF kura audzēknes Vika Romaško un Liene Roze, 3 KK audzēknes Natalija Popova un Ineta Lagzdiņa, 2 TTS audzēkne Dita Ozoliņa un projekta koordinatores Inga Vasermane un Daina Vanaga.

Kā atzina projekta dalībnieces, šī bija lieliska iespēja satikt jaunus draugs, iegūt pieredzi, ieteikumus savas uzņēmējdarbības un produkta attīstīšanai. Pilnveidot prezentācijas prasmes, idejas stendu noformēšanai un uzlabot angļu valodas zināšanas, kā arī labi un lietderīgi pavadīt laiku ar foršiem cilvēkiem. „Bet vislabākie bija padomi, kas jādara darba intervijās un kā jāaizpilda CV,” atzīst Vika „šīs iemaņas drīzumā varēs izmantot praktiski.”

Projekta mērķis – attīstīt jauniešu uzņēmējspējas starptautisko skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas procesā, pilnveidot svešvalodu prasmes, ieinteresēt jauniešus mācību procesā, mudināt iesaistīties uzņēmējdarbībā, īstenojot jauniešu inovatīvās idejas, pilnveidot jauniešu sociālās un komunikācijas prasmes.

Projektā piedalās: Tiller videregående skole (Tiller, Norvēģija ), Sint Willebrord – Heilige Familie (Beļģija), Vrij Technisch Instituut Zandhoven (Antwerp, Beļģija), Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Hallein (Hallein, Austrija) un PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” (Liepāja, Latvija).

[Gallery not found]

LLPVIAALdV

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas “Partnerības” projekts Nr.  2012-1-TR1-LEO04-358308  “Development of guidance and counselling instruments in vocational education”

Septembrī PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” pārstāvji piedalījās mobilitātes vizītē Bulgārijas pilsētā Slivenā, kas noritēja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Karjeras izglītības vadlīniju un instrumentu pilnveide profesionālajā izglītībā” ietvaros,  kura mērķis ir pilnveidot karjeras attīstības atbalstu, veicināt izpratni par profesionālo iemaņu nozīmi darba tirgū. Mobilitātes vizītē Bulgārijā piedalījās karjeras izglītības speciāliste Ligita Reimane, skolotāja Māra Dinne, metodiķe Zaiga Finka un nodaļas vadītāja Andra Ozoliņa. Vizītes laikā tika izvērtēts projektā paveiktais,  strādāts pie projekta turpinājuma plāna un apspriesta turpmākā darbība. Rumānijas pārstāvji ierosināja priekšpēdējās projekta mobilitātes vizītes laikā , kas notiks Rumānijā 2014. gada aprīlī, apmainīties ar labās prakses piemēriem. Noslēguma mobilitātes vizīte tika ieplānota 2014. gada jūnijā Liepājā.  Slivenā projekta dalībnieki apmeklēja pilsētas profesionālās izglītības skolu, kur iepazinās ar Bulgāru pieredzi par riska grupu jauniešu karjeras plānošanas atbalstu, darbu ar etniskām minoritātēm un jauniešu vecākiem. Slivenas karjeras plānošanas konsultāciju centra pārstāvji informēja par darbu ar jauniešiem un mūžizglītības piedāvājumu. Projekta dalībniekiem bija dota iespēja piedalīties savu spēju noteikšanas darbnīcā un uzklausīt rezultātu analīzi. Noslēgumā projekta dalībnieki vienojās par Polijas vizītes plānu.
[Gallery not found]


LLPVIAALdV

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas “Partnerības” projekts Nr.  2012-1-TR1-LEO04-358308  “Development of guidance and counselling instruments in vocational education”

Jūnijā PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” pārstāvji piedalījās mobilitātes vizītē Slovēnijas pilsētā Ļubļanā, kas noritēja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Karjeras izglītības vadlīniju un instrumentu pilnveide profesionālajā izglītībā” ietvaros,  kura mērķis ir pilnveidot karjeras attīstības atbalstu, veicināt izpratni par profesionālo iemaņu nozīmi darba tirgū. Vizītes laikā tika izvērtēts projektā paveiktais,  strādāts pie projekta turpinājuma plāna un apspriesta turpmākā darbība  lai izveidotu e-apmācību platformu sadarbībā ar Itālijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas, Spānijas un Slovēnijas skolām, apmācību centriem, asociācijām un pašvaldībām. Projekta dalībnieki nolēma izveidot video sižetus par dažādām profesijā, pievienojot komentārus angļu valodā. Tehnikumam tika uzdots izveidot video sižetu par mehatroniķa profesiju. Mobilitātes vizītē Ļubļanā piedalījās,karjeras izglītības speciāliste Ligita Reimane, skolotāji Kristīne Vizule un Ainars Vītoliņš. Projekta dalībnieki apmeklēja pilsētas profesionālās izglītības iestādi SŠTS„Šiška”  un  iepazinās ar tās pieredzi karjeras plānošanas atbalsta sniegšanā. Skolas vadība iepazīstināja projekta dalībniekus ar skolas mācību laboratorijām un dalījās pieredzē par  sadarbību ar pilsētas uzņēmumiem. Veiksmīgā un regulāra sadarbība, uzņēmēju ieinteresētība nodrošina iespēju skolai sagatavot jaunos speciālistus atbilstoši darba tirgus mainīgajām prasībām. Vizītes turpinājumā organizācija „Kadis” prezentēja karjeras plānošanas atbalsta instrumentus.  Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskā darbnīcā un pielietot piedāvātos instrumentus. Noslēgumā projekta dalībnieki salīdzināja dažādu valstu pieredzi un diskutēja par pozitīvajiem piemēriem.
[Gallery not found]


Vēlies dibināt starptautisku skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)? Attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes? Šī iespēja ir tieši TEV!

ESF Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas „Skolu daudzpusējā partnerība” projekts „E-Motion: the way to work together in Europe”

PIKC „LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS” aicina pieteikties audzēkņus un skolotājus projekta tikšanās vizītes Liepājā organizēšanai un dalības ņemšanai  laika posmā 29.09 – 04.10. 2013

Kritēriji pretendentiem:

Labas angļu valodas prasmes

Labas komunikācijas prasmes

Vēlme darboties skolēnu mācību uzņēmumā (SMU)

Vēlme veidot sadarbību ar partneru skolu audzēkņu SMU

Līdzšinējā sabiedriskā aktivitāte, reģistrēts SMU un pieredze SMU darbībā, sekmība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pretendentiem aizpildīt pieteikuma anketu līdz 16.09.13.  

Anketu var aizpildīt: šeit

Informatīva tikšanās trešdien 18.09.2012. plkst. 16.00 Ventspils ielā 51,  71.kabinetā

Partneru skolas:

Tiller videregående skole (Tiller, Norvēģija ), Sint Willebrord – Heilige Familie (Beļģija), Vrij Technisch Instituut Zandhoven (Antwerp, Beļģija), Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Hallein (Hallein, Austrija).

Projekta mērķis – attīstīt jauniešu uzņēmējspējas starptautisko skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas procesā, pilnveidot svešvalodu prasmes, ieinteresēt jauniešus mācību procesā, samazināt atskaitīto jauniešu skaitu, mudināt iesaistīties uzņēmējdarbībā, īstenojot jauniešu inovatīvās idejas, pilnveidot jauniešu sociālās un komunikācijas prasmes.


Iespēja kļūt par viesģimeni uz 1 nedēļu ārvalstu jauniešiem

Aicinām pieteikties jauniešus, kuri būtu gatavi no 30. septembra līdz 4. oktobrim uzņemt savā ģimenē Comenius projekta „E-Motion: the way to work together in Europe” dalībniekus no Norvēģijas, Beļģijas un Austrijas!

Jums šī ir lieliska iespēja pilnveidot savas svešvalodu zināšanas, attīstīt komunikācijas prasmes un iegūt jaunus draugus.

Lēmumu pieņem atbildīgi un konsultējoties ar vecākiem par iespēju piedāvāt mūsu ārvalstu ciemiņiem pienācīgus sadzīves apstākļus un nodrošināt viņus ar brokastīm un vakariņām.

Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 28.06.2013. pie Ingas Vasermanes (inga.vasermane@lvt.lv vai 204. kabinetā Ventspils ielā, tālr. 29469610)

ES Mūžīzglītības programmas  Comenius projekts Nr. 2012-1-NO1-COM06-04888 5

„E-Motion: the way to work together in Europe”


LLPVIAALdV
ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas “Partnerības” projekts Nr.  2012-1-TR1-LEO04-358308  “Development of guidance and counselling instruments in vocational education”

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” pārstāvji atgriezušies no mobilitātes vizītes Itālijas pilsētā Senigallija, kas noritēja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Karjeras izglītības vadlīniju un instrumentu pilnveide profesionālajā izglītībā” ietvaros,  kura mērķis ir pilnveidot karjeras attīstības atbalstu, veicināt izpratni par profesionālo iemaņu nozīmi darba tirgū. Vizītes laikā tika izvērtēts projektā paveiktais,  strādāts pie bukleta izveides un apspriesta  iespēja izveidot e-apmācību platformu sadarbībā ar Itālijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas, Spānijas un Slovēnijas skolām, apmācību centriem, asociācijām un pašvaldībām. Mobilitātes vizītē Itālijas pilsētā Senigallija piedalījās tehnikuma direktors Agris Ruperts ,karjeras izglītības speciāliste Ligita Reimane, skolotāji Irēna Kopštāle un Elnais Štrauhs. Projekta dalībnieki apmeklēja pilsētas profesionālās izglītības iestādes  un  iepazinās ar to pieredzi karjeras plānošanas atbalsta sniegšanā pirms iestāšanās skolā, profesijas apguves laikā un skolu beidzot. Savukārt Senigallijas Tūrisma skolas audzēkņi un pedagogi ļāva izbaudīt itāļu virtuves burvību un daudzveidību. Vizītes turpinājumā Nodarbinātības aģentūras Senigallijas nodaļas pārstāvji iepazīstināja projekta dalībniekus ar nodaļas darbību un statistikas datiem par Itālijas darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu. Vizītes noslēgumā notika konference „Tavas iespējas Eiropā”, kuras  laikā visu projekta dalībvalstu pārstāvji prezentēja savu pieredzi Itālijas jauniešiem. Konferences noslēgumā jaunieši noskatījās Roberta Vītola uzņemto video „Liepāja strādā”.

[Gallery not found]

ES Mūžīzglītības programmas Comenius projekts Nr. 2012-1-NO1-COM06-04888 5
„E-Motion: the way to work together in Europe”
No 24.februāra līdz 2.martam astoņi tehnikuma skolēni – skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pārstāvji un trīs SMU konsultanti devās mobilitātes vizītē uz divām mācību iestādēm – Sint Willebrord – Heilige Familie un VTI Zandhoven Beļģijā. Vizītes laikā bija iespēja piedalīties dažādās nodarbībās –franču valodas, šūšanas, automehānikas, sporta, datormācības u.c. nodarbībās, kas bija vienlaikus, gan interesanta pieredze, gan iespēja aprunāties ar vietējiem audzēkņiem un skolotājiem. 2.mobilitātes vizītes dalībnieki: Arturs Klaivs, Ilze Hermane (SMU „Protretfoto” ), Inta Muste (SMU „Letter by letter”) , Vika Romaško (SMU „Eko Dreams”), Ieva Jonaite (SMU „ J.A.I.”), Klāvs Jancis (SMU „Salvo”), Elīna Cešķe (SMU „Čiekurs”), Sintija Puka (SMU „Fleck”), SMU konsultanti: Inga Vasermane, Janīna Korāte un Agnese Getaute-Zariņa.Projekta mērķis – attīstīt jauniešu uzņēmējspējas starptautisko skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas procesā, pilnveidot svešvalodu prasmes, ieinteresēt jauniešus mācību procesā, samazināt atskaitīto jauniešu skaitu, mudināt iesaistīties uzņēmējdarbībā, īstenojot jauniešu inovatīvās idejas, pilnveidot jauniešu sociālās un komunikācijas prasmes.

Viens no galvenajiem projekta vizītes uzdevumiem bija izveidot kontaktus un atrast iespēu savstarpējai sadarbībai starp skolēnu mācību uzņēumiem. Darbība projekta gaitā norisinājās starptautiskās darba grupās, kuras ik dienu veica noteiktus uzdevumus, kā piemēram pirmajā dienā beļģu skolēni katrs savu grupu veda ekskursijā un iepazīstināja ar Antverpeni, Briselē jauniešu grupām bija uzdevums atrast noteiktas lietas, vietas un jāizpilda noteikti uzdevumi, kas bija lielisks veids kā iepazīt Briseli, tās kultūrvēsturiskās nianses un vienlaikus arī interesanta sacensība starp komandām, viens no skolēnu lielākajiem uzdevumiem bija šokolādes tirgus izpēte Beļģijas īpašajos šokolādes veikaliņos, jaunieši kopumā izpētīja vairāk kā 20 veikaliņus izvērtējot tajos preci, tās cenu, izvietojumu, apkalpošanu u.c. būtiskas lietas, kas skar šokolādes tirdzniecību un petījuma rezultātus katra grupa arī prezentēja. Mūsu jaunieši tika paslavēti par lieliskās publiskās runas prasmēm un labām angļu valodas zināšanām, jo latviešu jaunieši gandrīz visās grupās uzņēmās līderību un arī uzņēmās pārstāvēt savu grupu prezentācijās. Viens no vērtīgākajiem pasākumiem vizītes laikā bija profesionāla bizesa kouča Koen Van den Brant seminārs par  Pārdošanas tehnikām, starptautiska ražošanas uzņēmuma „Flex”  pārstāvja lekcija, kā arī skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš, kura laikā skolēni gan pārdeva savas preces vai pakalpojumu, gan vērtēja viens otra pārdošanas prasmes un lūkoja pēc sadarbības iespējām.

Ļoti iespaidīgas bija vizītes uzņemošo skolu pašvaldībās – Antverpenas domē, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja un uzrunu teica pats Antverpenas mērs Bart de Wever kungs un Zandhovenas domē. Vērtīgi bija loģistikas uzņēmuma „All Pack” un autobusu, treileru un konteineru ražošanas uzņēmuma „Van Hool” apmeklējumi, kā arī Eiropas Parlamenta apmeklējums, kur jaunieši guva ieskatu par Eiropas Savienības institūciju darbību.

Šīs nedēļas laikā jaunieši paspēja gan sadraudzēties, gan kopīgi pasportot, gan izveidot plānus kopīgai sadarbībai. Tā kā jaunieši daļu no vizītes laika uzturējās viesģimenēs, tad viņiem bija iespēja pavisam tuvu izjust beļģu ikdienu, paradumus un sadzīves kultūru. Atvadas Līres stacijā neizpalika bez asarām, taču kopumā visi atgriezās mājās ar pozitīvu noskaņojumu un lielu vēlmi septembrī uzņemt beļģu, norvēģu un austriešu skolēnus, parādot vērtīgāko Latvijā un Liepājā.

[Gallery not found]


LLPVIAALdV
ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas “Partnerības” projekts Nr.  2012-1-TR1-LEO04-358308  “Development of guidance and counselling instruments in vocational education”
IKC „Liepājas Valsts tehnikums” tikko uzsākts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekts „Development of guidance and counselling instruments in vocational education”,  kura mērķis ir pilnveidot karjeras izglītību, veicināt izpratni par profesionālo iemaņu nozīmi darba tirgū. Projekta ietvaros paredzēts izveidot blogu un avīzi, apkopojot labo praksi karjeras izglītībā atbalstā dažādās valstīs, izveidot vai pilnveidot karjeras izglītības izvēles atbalsta instrumentus, atspoguļot dažādu profesiju ikdienu un pienākumus, izveidot e-apmācību platformu sadarbībā ar Itālijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas, Lielbritānijas, Spānijas un Slovēnijas skolām, apmācību centriem, asociācijām un pašvaldībām. Novembra pēdējā nedēļā mobilitātes vizītē Spānijas pilsētā Badajoz piedalījās tehnikuma direktors Agris Ruperts un karjeras izglītības speciāliste Ligita Reimane.Vizītes laikā projekta dalībnieki prezentēja katrs savas valsts  karjeras plānošanas atbalsta sistēmu, atbildīgo institūciju sadarbību, karjeras atbalsta plānošanas centru darbību un vispārizglītojošo skolu atbildību karjeras plānošanas atbalsta sniegšanā. Projekta dalībnieki apmeklēja pilsētas skolas Badajozā,  Meridā un viesojās Spānijas Izglītības ministrijas Ekstremaduras apgabala reģionālajā nodaļā, kur ministrijas pārstāvji iepazīstināja ar Spānijas izglītības sistēmu, atbildīgo institūciju sadarbību, vispārizglītojošo skolu karjeras konsultantu, audzinātāju, sociālo pedagogu darbu.Apaļā galda diskusijās projekta dalībnieki apsprieda sekojošas tēmas:

  • Kā  sadarboties un veicināt kontaktus valsts un starptautiskajā līmenī, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, kas Eiropā veicina mobilitāti;
  • Kā izstrādāt, publicēt un izplatīt informāciju par projektā pārstāvēto valstu izglītības sistēmām, izglītības iespējām un profesionālajām kvalifikācijām, ņemot vērā karjeras attīstības atbalsta speciālistu un interesentu vajadzības;
  • Kā apkopot un izplatīt informāciju par metodēm un līdzekļiem karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai jauniešiem;
  • Kā popularizēt mobilitāti Eiropā kā izglītības un karjeras attīstības iespēju karjeras attīstības atbalsta speciālistiem un viņu klientiem.


Tehnikums paplašina starptautisko sadarbību

No 5.līdz 9. novembrim tehnikuma ārējo sakaru organizatore Inga Vasremane devās projekta sagatavošanas vizītē uz Castellon  de la Plana (Spānijā) uz Viesmīlības un tūrisma skolu, kur kopā ar projektu vadītājiem no Spānijas, Apvienotās Karalistes, Turcijas, Grieķijas un Polijas strādāja pie jauna projekta sagatavošanas Tūrisma un sabiedriskās ēdināšanas jomā. Viens no galvenajiem pētījuma mērķiem, iespējams, būs ES sertificēta kvalitatīvas pārtikas ražošana ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību.
Projekta sagatavošanas vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Spānijas tipiskākajiem PGI, PDO un TSG sertificētajiem produktiem, iepazinās ar Spānijas tūrisma skolas ikdienu un vidi un sadarbībā ar skolēniem skolas virtuvē meistaroja vienu no spāņu nacionālajiem ēdieniem – paelju.


ES Mūžīzglītības programmas Comenius projekts Nr. 2012-1-NO1-COM06-04888 5 
„E-Motion: the way to work together in Europe”

Projekta mērķis – attīstīt jauniešu uzņēmējspējas starptautisko skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas procesā, pilnveidot svešvalodu prasmes, ieinteresēt jauniešus mācību procesā, samazināt atskaitīto jauniešu skaitu, mudināt iesaistīties uzņēmējdarbībā, īstenojot jauniešu inovatīvās idejas, pilnveidot jauniešu sociālās un komunikācijas prasmes.

No 21. Līdz 25.oktobrim PIKC Liepājas Valsts tehnikums delegācija 7 personu sastāvā devās pirmajā starptautiskajā mobilitātes vizītē. 5 skolēni un 2 skolas darbinieki Norvēģijā  Tiller videregående skole  Trondheimā pastāstīja par savu skolu un mūsu pieredzi skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) darbībā, dalījās pieredzē SMU dibināšanas procesos, piedalījās semināros, lekcijās un strādāja starptautiskās darba grupās gan veicot radošus uzdevumus, gan dibinot starptautiskus skolēnu  mācību uzņēmumus. Atgriežoties dalībniekiem ir jāreģistrē savi jaundibinātie uzņēmumi SMU un EWB (Enterprise without Borders) datu bāzēs, skolēni gatavos plakātus par uzņēmējdarbību un sagatavos materiālus par savas valsts veiksmīgajiem uzņēmējiem.

Dalībnieki: Kārlis Šēns, Madara Kozlovska, Inga Jagmina, Monta Muceniece, Agate Melbārde, Inga Vasermane, Agris Ruperts


muzizglitibas_logo_lv_kraasains

Projekts

 „Profesionālā apmācība Eiropā – darba iespējas Latvijā” Nr. 2011-1-LV1-LEO01-01990

Somijā (Kotkā) un Lietuvā (Klaipēdā).

           Ir pagājis laiks kopš pēdējie tehnikuma audzēkņi ir atgriezušies mājās no ārzemju prakses Somijā un Lietuvā.

Pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci programmas nodaļas finansētajam un atbalstītajam projektam praksi ārzemēs apguva 10 skolas audzēkņi. Pilnveidot savas prasmes un apgūt jaunas darba iemaņas uz Lietuvu – Klaipēdas Tūrisma skolu – devās 1 ēdināšanas un 3 viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Taču tālāko un iespaidīgāko ceļojumu uz Kotku Somijas dienvidos pieredzēja trīs 2. kursa un divi 3. kursa jaunieši.

Projektu īstenošanas laikā (3 nedēļas) jaunieši čakli strādāja Klaipēdas skolas mācību restorāna virtuvē, Kotkas restorānā „Datakissa”, šūšanas uzņēmumā  “Karhunkulman ompelupalvelu” un viesnīcā „Sokos hotel”. Vienlaicīgi viņiem lieliski izdevās savstarpēji sadzīvot, saprasties ar cilvēkiem, kuri nesaprot latviski, iegūt jaunus draugus no Lietuvas un Spānijas. Projekta laikā tika pielietotas angļu valodas prasmes, kā arī papildus apgūtas dažas sarunvalodas frāzes lietuviski un somiski.

Projekta dalībnieki atgriezušies mājās apmierināti, ieguvuši jaunu personīgo pieredzi, jaunus draugus un papildinājuši savas zināšanas par lietuviešu un somu nacionālo virtuvi, kultūru un sociālo vidi. Spilgti iespaidi palikuši no uzturēšanās laikā redzētajām Somijas skarbajām dabas ainavām, Klaipēdas apkārtnes un Helsinku ievērojamākajām vietām.

Tagad vēl tikai jāpabeidz rakstīt projekta atskaites un jāsaņem Europass Mobility dokumenti. Un vasaras brīvdienas var sākties!


Projektanosaukums : „Profesionālā apmācība Eiropā – darba iespējas Latvijā” Nr. 2011-1-LV1-LEO01-01990

Projekts tiks realizēts no 23.04.2012. līdz 20.05.2012.

2012. gada aprīļa beigās tiek plānots sākt īstenot jaunu, 3 nedēļu garu, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektu „Profesionālā apmācība Eiropā – darba iespējas Latvijā”, kurš norisināsies Somijā (Kotkā) un Lietuvā (Klaipēdā).

Jau 23. aprīlī četras audzēknes, kuras apgūst izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” un „Šūto izstrādājumu izgatavotājs”, un puisis no izglītības programmas “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, lidos uz Helsinkiem, lai tālāk ar autobusu nokļūtu līdz Kotkai. Projekta uzņemošā puse ir izglītības centrs „Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto”. Visiem projekta dalībniekiem jau ir atrastas atbilstošas prakses vietas – meitenes strādās kafejnīcā un šūšanas uzņēmumā, bet puisis – viesnīcā.

Savukārt, 30. aprīlī, pieci 1. un 2. kursu jaunieši brauks uz Kaipēdu Lietuvā, lai tur strādātu Klaipēdas Tūrisma skolas mācību restorānā un virtuvē.

Pašlaik norit sagatavošanās nodarbības braucieniem un angļu valodas apguve Liepājas Valodu centrā.


Projektanosaukums : „ RTULFPV audzēkņu prakse Spānijā”  Nr. 2010-1-LV1-LEO01-00604

Ceturtdien, 22.03. pieredzē un iespaidos dalījās 32 Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, kuri 6 nedēļas bija praksē Seviļas dažādu nozaru uzņēmumos – Viesnīcu tehniskajās nodaļās, recepcijā, autoservisos, informāciju tehnoloģiju uzņēmumos, juvelierdarbnīcā, Flamenko muzejā, olīveļļas eksporta uzņēmumā, mācību un mobilitātes aģentūrā, bibliotēkā, dizaina un reklāmas birojos, loģistikas uzņēmumos, šo sarakstu vēl var  turpināt, jo tik liela grupa praksē devās pirmo reizi.
Jaunie speciālisti vienbalsīgi atzina, ka ir ļoti lieli ieguvēji, piedaloties šādā projektā, kas tika īstenots pateicoties Leonardo da Vinci programmas finansējumam.  Liepāja šodien  ir par 32 spāniski runājošiem jauniešiem bagātāka. Jaunieši novērtēja arī iegūtos starptautiskos kontaktus, iegūtās profesionālās iemaņas, iespēju strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām.  Audzēkņi  ir kļuvuši pašpārliecinātāki, motivētāki un atvērtāki,  viņiem jau ir pirmā starptautiskā pieredze profesijā, ko apliecina uzņēmumu rekomendācijas vēstules un sertifikāts no apmācību aģentūras. Eiropass mobilitātes apliecinājums ir dokuments, kurā norādītas prakses laikā iegūtās audzēkņu prasmes un iemaņas.
Nedēļas nogalēs jaunieši  baudīja kultūras pasākumus un apskatīja Seviļass skaistākās vietas – Spānijas laukumu, Seviļas slaveno katedrāli, Alcazar pili un tās iespaidīgos dārzus, pabija  arī senākājā Eiropas pilsētā Kadizā un  Kordovā, kas ir nozīmīga starpkultūru sadarbības veicināšanā.  Brīvdienās jaunieši savu kontaktu sarakstu devušies papildināt arī uz apmaiņas programmu studentu ballītēm, jo brīvdienas taču tam ir domātas…
Jaunieši ar sajūsmu runāja par Flamenko muzeja apmeklējumu, kurš ir vienīgais Flamenko interaktīvais muzejs pasaulē, un ik vakaru tur notiek Flamenko šovi.  20 minūtes bija par maz, lai iemācītos dejot, bet  pietika vien tam, lai saprastu, cik liela meistarība, ritms, spēks, sajūtas ir jāieliek dejā, lai to nodejotu tā, lai publika sajūt  izdejoto mīlestību, smeldzi un prieku. Patīkami ir apzināties, ka šajā muzejā ir muzeja gids arī latviešu valodā, kas ir neliela, bet būtiska artava no latviešu prakses Seviļā.
Jauniešu darbs ir labi  novērtēts Andalūzijā  un tāpēc  katrs no viņiem būs vērtīgs  darbinieks vai arī darba devējs  Liepājā.
Viens no kultūršokiem uzsākot darba gaitas bija atšķirīgais sasveicināšanās stils – spāņiem pieņemts, satiekoties un atvadoties sabučot vienam otru uz abiem vaigiem-patiesībā tikai saliekot kopā vaigus, tomēr pēc 6 nedēļām grupa to bija pieņēmusi arī par savu sasveicināšanās stilu.  Mīļi, draudzīgi tas ir tas atvērtums un vienkāršā labestība vienam pret otru, ko bieži cilvēki brauc meklēt uz ārvalstīm. Viens ir labāks darbs, lielāka alga, bet vēl svarīgākas ir cilvēku savstarpējās attiecības. Dienas šķiet vieglākas, ja viens otram smaida, un ir pilnīgi normāli, ja nepazīstams cilvēks ar tevi sasveicinās un uzsāk sarunu – uz ielas, autobusa pieturā, muzejā, teātrī.
Jaunieši atzina, ka bijis jāpierod pie pavisam atšķirīgā darba laika, jo spāniem pieņemts strādāt no 9-13 un tad pēc siestas no 16-20.  Ja ir vēlme nobaudīt īstu spāņu virtuvi, tad krodziņi ir vaļā no 13-16, ja paēst nav izdevies, tad jāgaida, jo spāņu ēdināšanas iestādes ir aizvērtas līdz 21, kad vēl divas stundas vakarā tiek gatavots siltais ēdiens. Citā laikā īstā spāņu tavernā var dabūt tikai uzkodas.
  Seviļieši  ir lepni ar savu pilsētu, valsti un valodu, un to mēs varam mācīties. Atgriežoties no prakses, kas sagadījās tieši referenduma dienā, no lidostas draudzīgi devāmies pildīt savu pilsoņa pienākumu, teica jaunieši savā prezentācijā.
Lai piedalītos šādā projektā, ir jāiegulda daudz laika – valodas apgūšanai, regulārām tikšanās reizēm, uzdevumu izpildei. Tas nozīmē ziedot savu brīvo laiku un ir jāpārvar  daudz šķēršļu,  bet ir vērts to darīt, jo tādu pieredzi citādā veidā neiegūt! Jauniešu atzinums: “Esam bezgala priecīgi, ka pieteicāmies šādam projektam!”
Projekta dalībnieki: Anna Tarasenko, Santa Timbra, Agita Mežinska, Santa Ulmane, Anita Aušinska, Madara Reine, Nora Baika, Anda Pabērza, Elīna Ruperta, Ingars Jansons, Austris Vainekīts, Toms Priedoliņš, Kristaps Kalnītis, Krisājānis Glūzda, Āris Immers, Klāvs Jancis, Kārlis Šēns, Lāsma Raģele, Inese Vilkavecka, Annija Evarsone, Signija Zeļenkova, Signe Bumbiere, Ērika Janvare, Juris Dakša, Nauris Lūks, Toms Kukulītis, Jānis Tauriņš, Guntars Ābelnieks, Kristaps Bitenieks, Ilze Čirkše, Agnija Tiltniece, Laila Dreimane.   Visu draudzīgo kolektīvu veidoja un pieskatīja, uzmundrināja un atbalstīja skolotāja Inga Vasermane.

Projektanosaukums : „ RTULFPV audzēkņu prakse Spānijā”  Nr. 2010-1-LV1-LEO01-00604

Projekts tika realizēts no 08.01.2012. -18.02.2012.

32 motivētākajiem un mācīties gribošākajiem jauniešiem bija iespēja doties 6 nedēļu praksē uz Seviļu (Spānija).  Jaunieši strādāja transporta un loģistikas, datorsistēmu, mehatronikas, elektronikas, komercpakalpojumu, reklāmas servisau.c. jomās.   Tā bija  iespēja strādāt atšķirīgā kultūrvidē, zemē ar atšķirīgu darba ritmu, tradīcijām un komunikācijas kultūru. Lielākai daļai jauniešu izdevās darbā pielietot modernās tehnoloģijas, instrumentus, materiālus un programmas.

Prakses sagatavošanas laikā 3 mēnešus katru dienu jaunieši apguva spāņu valodu, kas bija ļoti lietderīgi, jo Spānijā angļu valodā runā retais un ar apgūtajām valodas zināšanām pietika ikdienas saziņai.

Jaunieši ieguvuši arī labas rekomendācijas no saviem prakses uzņēmumiem, sertifikātu no mobilitātes aģentūras ONECO par dalību praksē un Europass Mobilitāte sertifikātu, kas apliecina skolēna prasmes un spēju iekļauties starptautiskā darba vidē.

Brīvdienās tika apskatītas Seviļas kultūrvēsturiskās un skaistākās vietas, kā arī Andalūzijas reģiona skaistākās pilsētas Kadiza un Kordova. Iepazinām arī Flamenko vēsturi un apguvām šīs dejas pamatsoļus, kā arī baudījām burvīgu šovu vienīgajā interaktīvajā flamenko muzejā pasaulē, kur tagad atrodas arī muzeja apraksts (gids) latviešu valodā, kas ir viens no šīs prakses rezultātiem.


Projekta nosaukums : „ RTULFPV izglītojamo prakse Vācijā” Nr. 2010-1-LV1-LEO01-00609

Projekts realizēts Hamburgā 2011.gada martā-aprīlī

Konkursa kārtībā tika izraudzīti pretendenti dalībai projektā “RTU Liepājas filiāles Profesionālās vidusskolas izglītojamo prakse Vācijā” un 8 audzēkņiem bija iespēja gūt pieredzi strādājot Hamburgas transporta un loģistikas uzņēmumos LeonardodaVinci programmas ietvaros.

Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņiem bija iespēja 4 nedēļas dzīvot un strādāt Hamburgā, iepazīt gan darba vidi Vācijā un apgūt jaunākās transporta, kravu, noliktavu un finanšu uzskaites datorprogrammas, piemēram. specifiskas programmas, kas izstrādātas konkrētiem uzņēmumiem. Audzēkņi pilnveidojuši savas iemaņas darbam ar transporta, kravu pavaddokumentiem, finanšu dokumentiem, kā arī darbam ar modernāko biroja tehniku. Papildus profesionālajām prasmēm skolēni papildinājuši savas angļu, vācu un krievu valodu zināšanas, jo darbs pārsvarā bija saistīts ar kravu eksporta un importa pakalpojumu nodrošināšanu. Pilnveidotas ir arī prasmes darbā ar klientiem, prasmes sadarboties un strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu darbu un laiku un komunikācijas prasmes.

Jaunieši ieguvuši arī labas rekomendācijas no saviem prakses uzņēmumiem, sertifikātu no mobilitātes aģentūras par dalību praksē un Europass Mobilitāte sertifikātu, kas apliecina skolēna prasmes un spēju iekļauties starptautiskā darba vidē.

Bez tam, ka jaunieši guva neatsveramu darba pieredzi savā profesijā, jo Hamburgas uzņēmumi paver citus mērogus un apjomus loģistikas un transporta pakalpojumu jomā, tika realizēta arī bagātīga kultūras programma – skolēni apmeklēja koncentrācijas nometnes memoriālu “Neuengamme”, Hamburgas ostu, mūzliklu “Tarzāns”, Muzeju “MiniaturWunderland”, apmeklēja slaveno Hamburgas Fischmarkt, kas ir labās prakses piemērs mārketinga un tiešās tirdzniecības jomā, vēsturisko atrakciju šovu “HamburgDaungeon”, un lielāko loģistikas centru Eiropā, kas nodrošina ar preci “Dutyfree” veikalus 48 starptautiskās lidostās un apkalpo vairāk kā 1000 klientus visā pasaulē.

Projekta dalībnieki: Raitis Mednis, Ēriks Gude, Toms Jēkabsons, Kristaps Skaldis, Valērija Tkačenko, Oksana Pipirina, Sintija Bladžinauska, Elīna Immere, skolotājas Inga Vasermane un Māra Birze.

Prakses uzņēmumi Hamburgā: DSV Air&Sea  GmbH, RöhligDeutschlandGmbH, DHL Express GermanyGmbH, Alfons Koester&Co. GmbH, Fenthol&Sandtmann GmbH, Ferdinand Heinrich Logistik GmbH.


Jauns mobilitātes projekts

 2012. gada aprīlī un maijā tiek plānots īstenot jaunu, 3 nedēļu garu, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektu Nr. 2011-1-LV1-LEO01-01990

„Profesionālā apmācība Eiropā – darba iespējas Latvijā”

Somijā (Kotkā) un Lietuvā (Klaipēdā).

Specialitātes:

Pavārs, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, viesmīlības pakalpojumu speciālists.

Pieteikuma vēstules sūtīt elektroniski līdz 15.01.2012. „Leonardo da Vinci” programmas projekta vadītājai A. Krauklei: aigija21@inbox.lv

Dalībnieka anketa


VIAA  Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts
Labs amats –dzīves pamats” Nr. 2010-1-LV1-LEO01-00567
Apvienotajā Karalistē (Portsmutā) un Lietuvā (Klaipēdā).

Ir pagājusi jau nedēļa kopš pēdējie Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi ir atgriezušies mājās
no ārzemju praksēm Lielbritānijā un Lietuvā. Pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci programmas nodaļas finansētajam un atbalstītajam projektam šajā mācību gadā ārzemju praksēs bijuši 7 skolas audzēkņi. Pilnveidot savas prasmes un apgūt jaunas darba iemaņas uz Lietuvu – Klaipēdas Tūrisma skolu – devās 2 ēdināšanas un 2 viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Taču tālāko un iespaidīgāko ceļojumu uz Portsmutu Hempšīrā (Lielbritānija) pieredzēja trīs 2. kursa audzēknes no 2. līdz 15.maijam. Projektu īstenošanas laikā (2 nedēļas) jaunieši ne tikai čakli strādāja Klaipēdas skolas mācību restorānā, Portsmutas ēdināšanas uzņēmumos un viesnīcā „Etap”, bet arī mācījās savstarpēji sadzīvot, kontaktēties ar cilvēkiem, kuri nesaprot latviski. Projekta laikā tika pielietotas angļu valodas prasmes, kā arī papildus apgūtas dažas sarunvalodas frāzes lietuviski. Projekta dalībnieki atgriezās mājās apmierināti, ieguvuši jaunu personīgo pieredzi, jaunus draugus un papildinājuši savas zināšanas par lietuviešu un angļu nacionālo virtuvi, kultūru un sociālo vidi. Atkarībā no valsts, kurā audzēkņi uzturējās, viņi brīvajā laikā redzēja Klaipēdas un Viļņas, Portsmutas un Londonas ievērojamākās vietas. Arī nākošajā mācību gadā skolas audzēkņi varēs piedalīties jaunajā projektā, kurš tiks īstenots Kotkā (Somija) un Klaipēdā (Lietuva).