Par programmu

2014. gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā ComeniusLeonardo da Vinci,GrundtvigErasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus MundusTempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu.

Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni:

  • Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
  • Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices);
  • Atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform). 

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs.

Mobilitātes veids Projekta dalībnieki
Skolu izglītība Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte Skolu pedagoģiskais personāls – skolotāji, mācību procesa organizatori, direktori
 

Profesionālā izglītība  

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un mācekļu mācību mobilitāte Profesionālo skolu audzēkņi, nesenie šo skolu absolventi, mācekļi
Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte   Profesionālo skolu pasniedzēji/mācībspēki,
starptautiskās mobilitātes speciālisti;
karjeras konsultanti
 

Augstākā izglītība  

Augstākās izglītības iestāžu studentu mācību mobilitāte Studenti no visu līmeņu augstākas izglītības studijām – bakalaura (tajā skaitā 1. līmeņa), maģistrantūras un doktorantūras studijām
Augstākās izglītības iestāžu personāla mācību mobilitāte Augstskolu un akadēmiskais personāls, vieslektori
Pieaugušo izglītība Pieaugušo izglītības speciālistu mācību mobilitāte Pieaugušo izglītības speciālisti
 Visus projektu veidus piesaka juridiska persona


Video no youtube par ERasmus +