Latvija-Lietuva

Ceturtdien, 24. janvārī Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros, tehnikumā ieradās Liepājas tekstilnozares pārstāvji, lai iepazītos ar PIKC „ Liepājas Valsts tehnikums” realizēto mācību programmu „Tērpu stila speciālists” un izvērtētu tās atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta mērķis ir: „Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.”

Projekta ietvaros līdz šim brīdim jau realizētas vairākas aktivitātes:

 • Liepājā pieredzes apmaiņas vizītē 25.09.2012 viesojās Klaipēda Drēbnieku un pakalpojumu biznesa skolas pārstāvji.
 • Šūšanas darbnīcā  31.10.2012 uzstādītas jaunas iekārtas un aprīkojums
 • 24.10.2012 apaļā galda diskusija ar Liepājas veļas šūšanas uzņēmumu pārstāvjiem

Diskusijas dalībnieki iepazinās ar šūšanas darbnīcas jaunajām iekārtām un Tēpu stila speciālistu audzēkņu pirmā mācību pusgada veikumu, apgūstot stila mācību, zīmēšanu un kompozīciju. Viesu uzmanību piesaistīja praktisko mācību nodarbību laikā izgatavotie košie tērpu asesuāri.

Lielākā daļa diskusijas dalībnieku bija šūšanas specialitāšu absolventi, kas veiksmīgi atraduši savu vietu darba tirgū un tāpēc uzklausīt viņu vērtējumu  pedagogiem bija ļoti svarīgi. Vajadzība pēc jauniem speciālistiem šūšanas nozarē šobrīd pilsētā jau ir kļuvusi par nopietnu aktualitāti.

Diskusiju noslēgumā uzņēmumu pārstāvji apliecināja gatavību arī turpmāk iesaistīties programmas pilnveidošanas procesā un gatavību nodrošināt prakses iespējas.


Atklāj modernizēto šūšanas darbnīcu

Otrdien, 13. novembrī PIKC „ Liepājas Valsts tehnikums”, piedaloties tehnikuma vadībai, Liepājas domes priekšsēdētājai vietniecei Silvai Goldei, pārstāvjiem no uzņēmumiem „Lauma Fabrics”, „Lauma Lingerie” un Nodarbinātības Valsts aģentūras,  tika atklāta modernizētā šūšanas darbnīca.

Šūšanas darbnīcas modernizācija notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta “Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.

Atklājot modernizēto šūšanas darbnīcu, tehnikuma direktors Agris Ruperts uzsvēra, ka ir sperts liels solis uz priekšu, lai Liepājas uzņēmējus nodrošinātu ar kvalificētu darbaspēku vēl vairāk attīstot pilsētas tekstila nozari un kļūstot par Latvijas mežģīņu galvaspilsētu. Modernizētā šūšanas darbnīca pilnībā atbilst tekstilnozares darba tirgus prasībām.


Liepājas šūšanas uzņēmumu pārstāvji tehnikumā diskutē par mācību programmu atbilstību darba tirgus prasībām

Trešdien, 24. oktobrī, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros, tehnikumā uz diskusiju bija uzaicināti pārstāvji no Liepājas šūšanas uzņēmumiem. Diskusijā piedalījās uzņēmumu tehnologi un ražošanas procesa vadītāji – speciālisti, kuri vislabāk pārzina to, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas topošajiem speciālistiem, lai tie veiksmīgi iekļautos šūto izstrādājumu ražošanas procesā. Tehnikuma pārstāvji iepazīstināja uzņēmuma speciālistus ar tehnikuma piedāvājumu tekstilnozares speciālistu sagatavošanā. Viesi apmeklēja  tehnikuma šūšanas darbnīcas un vērtēja praktisko mācību norisi. Diskusijas laikā uzņēmumu pārstāvji pauda savu vērtējumu mācību procesa atbilstībai darba tirgus prasībām un  izteica priekšlikumus. Tikšanās noslēgumā diskusijas dalībnieki  vienojās par savstarpēju sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu par tehnoloģiju attīstību nozarē.


Tehnikumā viesojas Liepājas sadraudzības pilsētas – Klaipēdas Šuvēju un biznesa pakalpojumu skolas pārstāvji

Otrdien, 25. septembrī, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros, tehnikumā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās 11 Klaipēdas skolas pārstāvji. Vizītes laikā viesi iepazinās ar PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” darbību un tikās ar tehnikuma sadarbības partneriem tekstilnozares uzņēmumos „Lauma Fabrics” un „Lauma Lingerie”. Amatnieku namā, tikšanās laikā ar Liepājas meistariem, viesi iepazina latviešu nacionālā kultūras mantojuma vērtības. Dienas gaitā skolu pārstāvji diskutēja par profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai svarīgiem jautājumiem. Tehnikuma tekstilnozares skolotāji ieguva vērtīgas zināšanas par atšķirīgu pieeju metodisko materiālu izstrādē un šī procesa plānošanā. Savukārt Klaipēdas skolotāji uzzināja par tehnikuma veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Veļas ražotāju asociāciju un Liepājas uzņēmumiem.
Tikšanās ar Klaipēdas skolas pārstāvjiem nostiprināja pārliecību par abpusējas sadarbības nepieciešamību. Sadarbības līgumu starp abām mācību iestādēm plānots noslēgt jau tuvākajā laikā.


Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” uzsāk dalību projektā

“Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām”

 

Projekta mērķis:

Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.

 

Projekta specifiskie mērķi:

 1. Attīstīt un stiprināt sadarbību starp profesionālās izglītības skolām un darba tirgu, pilnveidojot mācību programmas un praktisko apmācību.
 2. Celt skolotāju kvalifikāciju, apmeklējot uzņēmumus, piedaloties pārrobežu semināros, apmācībās un meistarklasēs.
 3. Uzlabot mācību aprīkojumu, lai apmierinātu darba tirgus prasības pēc kvalificēta darba spēka.
 4. Veicināt profesionālo izglītību un celt profesionālās izglītības prestižu.

Projektā paredzētās aktivitātes:

 • Projekta vadība un koordinācija;
 • Mācību programmu izstrādāšana, sadarbojoties ar darba tirgus pārstāvjiem;
 • Profesionālo skolu skolotāju kvalifikācijas celšana;
 • Metodisko materiālu izstrādāšana;
 • Pieredzes apmaiņa ar pārrobežu partneriem;
 • Jaunu apmācību iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.

 

Projekta īstenošanas laiks: 22 mēneši (2012. gada aprīlis – 2014. gada februāris).

 

Projektā līdzdarbosies 16 partneri – 12 arodskolas, 3 reģionālās attīstības organizācijas un 1 augstskola. Tas aptver Kurzemes reģionu, Jelgavu, Utena, Panevėžys, Telšiai, Klaipėda, Kaunas un Šiauliai reģionus.

 

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” projekta piedalās ar izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”

 

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” projekta budžets: 82 255 EUR, no tā:

ERAF līdzfinansējums – 69 916, 75 EUR (85 %),

Valsts finansējums: 12 338, 25 EUR.

 Latvia-Lithuania

Radošā pārvērtību darbnīca tehnikumā

4. aprīlī PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās informācijas diena, kuru apmeklēja vairāk kā 400 jauniešu no Liepājas, Grobiņas, Ventspils, Aizputes, Kuldīgas, Talsu, Pāvilostas, Priekules, Skrundas un Saldus novadiem.

Tehnikuma audzēkņu – gidu pavadībā, viesi tika iepazīstināti ar tehnikumā apgūstamajām profesijām un tālākajām darba un prakses iespējām.

Jaunieši , caur dažādām radošajām darbnīcām, paraugdemonstrējumiem un āķīgu uzdevumu izpildīšanu,tika mudināti apdomāt kāda varētu būt viņu nākotnes profesija, kas viņus interesē, kas viņiem padodas, ko viņi vēlētos apgūt.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros jauniešiem bija iespēja piedalīties radošajā pārvērtību darbnīcā. Meitenes un puiši uzlaikoja dažādus tērpus, ieguva jaunu frizūru, grimu un piedalījās foto sesijā. Šūšanas darbnīcā, topošo speciālistu vadībā, jaunieši varēja tikt pie stilīgām biksēm un izstrādājumiem ar izšūtu monogrammu. Visas dienas garumā informācijas dienas apmeklētājiem bija dota iespēja iepazīt tehnikuma piedāvātas tekstilnozares profesijas.
[Gallery not found]


Ceturtdien, 24. janvārī Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros, tehnikumā ieradās Liepājas tekstilnozares pārstāvji, lai iepazītos ar PIKC „ Liepājas Valsts tehnikums” realizēto mācību programmu „Tērpu stila speciālists” un izvērtētu tās atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta mērķis ir: „Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.”

Projekta ietvaros līdz šim brīdim jau realizētas vairākas aktivitātes:

 • Liepājā pieredzes apmaiņas vizītē 25.09.2012 viesojās Klaipēda Drēbnieku un pakalpojumu biznesa skolas pārstāvji.
 • Šūšanas darbnīcā  31.10.2012 uzstādītas jaunas iekārtas un aprīkojums
 • 24.10.2012 apaļā galda diskusija ar Liepājas veļas šūšanas uzņēmumu pārstāvjiem

Diskusijas dalībnieki iepazinās ar šūšanas darbnīcas jaunajām iekārtām un Tēpu stila speciālistu audzēkņu pirmā mācību pusgada veikumu, apgūstot stila mācību, zīmēšanu un kompozīciju. Viesu uzmanību piesaistīja praktisko mācību nodarbību laikā izgatavotie košie tērpu asesuāri.

Lielākā daļa diskusijas dalībnieku bija šūšanas specialitāšu absolventi, kas veiksmīgi atraduši savu vietu darba tirgū un tāpēc uzklausīt viņu vērtējumu  pedagogiem bija ļoti svarīgi. Vajadzība pēc jauniem speciālistiem šūšanas nozarē šobrīd pilsētā jau ir kļuvusi par nopietnu aktualitāti.

Diskusiju noslēgumā uzņēmumu pārstāvji apliecināja gatavību arī turpmāk iesaistīties programmas pilnveidošanas procesā un gatavību nodrošināt prakses iespējas.


Atklāj modernizēto šūšanas darbnīcu

Otrdien, 13. novembrī PIKC „ Liepājas Valsts tehnikums”, piedaloties tehnikuma vadībai, Liepājas domes priekšsēdētājai vietniecei Silvai Goldei, pārstāvjiem no uzņēmumiem „Lauma Fabrics”, „Lauma Lingerie” un Nodarbinātības Valsts aģentūras,  tika atklāta modernizētā šūšanas darbnīca.

Šūšanas darbnīcas modernizācija notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta “Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.

Atklājot modernizēto šūšanas darbnīcu, tehnikuma direktors Agris Ruperts uzsvēra, ka ir sperts liels solis uz priekšu, lai Liepājas uzņēmējus nodrošinātu ar kvalificētu darbaspēku vēl vairāk attīstot pilsētas tekstila nozari un kļūstot par Latvijas mežģīņu galvaspilsētu. Modernizētā šūšanas darbnīca pilnībā atbilst tekstilnozares darba tirgus prasībām.


Liepājas šūšanas uzņēmumu pārstāvji tehnikumā diskutē par mācību programmu atbilstību darba tirgus prasībām

Trešdien, 24. oktobrī, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros, tehnikumā uz diskusiju bija uzaicināti pārstāvji no Liepājas šūšanas uzņēmumiem. Diskusijā piedalījās uzņēmumu tehnologi un ražošanas procesa vadītāji – speciālisti, kuri vislabāk pārzina to, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas topošajiem speciālistiem, lai tie veiksmīgi iekļautos šūto izstrādājumu ražošanas procesā. Tehnikuma pārstāvji iepazīstināja uzņēmuma speciālistus ar tehnikuma piedāvājumu tekstilnozares speciālistu sagatavošanā. Viesi apmeklēja  tehnikuma šūšanas darbnīcas un vērtēja praktisko mācību norisi. Diskusijas laikā uzņēmumu pārstāvji pauda savu vērtējumu mācību procesa atbilstībai darba tirgus prasībām un  izteica priekšlikumus. Tikšanās noslēgumā diskusijas dalībnieki  vienojās par savstarpēju sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu par tehnoloģiju attīstību nozarē.


Tehnikumā viesojas Liepājas sadraudzības pilsētas – Klaipēdas Šuvēju un biznesa pakalpojumu skolas pārstāvji

Otrdien, 25. septembrī, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros, tehnikumā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās 11 Klaipēdas skolas pārstāvji. Vizītes laikā viesi iepazinās ar PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” darbību un tikās ar tehnikuma sadarbības partneriem tekstilnozares uzņēmumos „Lauma Fabrics” un „Lauma Lingerie”. Amatnieku namā, tikšanās laikā ar Liepājas meistariem, viesi iepazina latviešu nacionālā kultūras mantojuma vērtības. Dienas gaitā skolu pārstāvji diskutēja par profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai svarīgiem jautājumiem. Tehnikuma tekstilnozares skolotāji ieguva vērtīgas zināšanas par atšķirīgu pieeju metodisko materiālu izstrādē un šī procesa plānošanā. Savukārt Klaipēdas skolotāji uzzināja par tehnikuma veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Veļas ražotāju asociāciju un Liepājas uzņēmumiem.
Tikšanās ar Klaipēdas skolas pārstāvjiem nostiprināja pārliecību par abpusējas sadarbības nepieciešamību. Sadarbības līgumu starp abām mācību iestādēm plānots noslēgt jau tuvākajā laikā.


Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” uzsāk dalību projektā

“Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām”

 

Projekta mērķis:

Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.

 

Projekta specifiskie mērķi:

 1. Attīstīt un stiprināt sadarbību starp profesionālās izglītības skolām un darba tirgu, pilnveidojot mācību programmas un praktisko apmācību.
 2. Celt skolotāju kvalifikāciju, apmeklējot uzņēmumus, piedaloties pārrobežu semināros, apmācībās un meistarklasēs.
 3. Uzlabot mācību aprīkojumu, lai apmierinātu darba tirgus prasības pēc kvalificēta darba spēka.
 4. Veicināt profesionālo izglītību un celt profesionālās izglītības prestižu.

Projektā paredzētās aktivitātes:

 • Projekta vadība un koordinācija;
 • Mācību programmu izstrādāšana, sadarbojoties ar darba tirgus pārstāvjiem;
 • Profesionālo skolu skolotāju kvalifikācijas celšana;
 • Metodisko materiālu izstrādāšana;
 • Pieredzes apmaiņa ar pārrobežu partneriem;
 • Jaunu apmācību iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.

 

Projekta īstenošanas laiks: 22 mēneši (2012. gada aprīlis – 2014. gada februāris).

 

Projektā līdzdarbosies 16 partneri – 12 arodskolas, 3 reģionālās attīstības organizācijas un 1 augstskola. Tas aptver Kurzemes reģionu, Jelgavu, Utena, Panevėžys, Telšiai, Klaipėda, Kaunas un Šiauliai reģionus.

 

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” projekta piedalās ar izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”

 

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” projekta budžets: 82 255 EUR, no tā:

ERAF līdzfinansējums – 69 916, 75 EUR (85 %),

Valsts finansējums: 12 338, 25 EUR.