Publiskie iepirkumi 2015

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā [1]

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN) EUR

Līguma izpildes termiņš

Ceļojumu aģentūras pakalpojumi komandējumu organizēšanai un nodrošināšanai PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” vajadzībām
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/41 netiek publicēts 04.12.2015 pl 9:00 SIA “Averoja”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 35 000,00 07.12.2017
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar PIL 8.2 panta 16.daļas 4.punkta noteikumiem
Trauku piegāde PIKC LVT
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/42 netiek publicēts 04.12.2015 pl 9:00 SIA “Arcolat”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 29177,14 24 mēneši
Darba rīku piegāde PIKC LVT
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/40 24.11.2015 07.12.2015 pl 9:00 PĀRTRAUKTS
Sniega tīrīšana PICK „Liepājas Valsts tehnikums” valdījumā esošajos īpašumos
(Nolikums)
(Teritoriju plāni)
PIKC LVT 2015/39 17.11.2015 30.11.2015 pl 9:00 SIA “Jaunjoži”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 10 000,00 01.04.2017
Darba apģērbi un apavi PIKC LVT
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/38 16.11.2015 30.11.2015 pl 9:00 SIA “Liepājas BUB”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 9865,54 15.12.2016
Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”
(Nolikums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
PIKC LVT 2015/37 11.11.2015 23.11.2015 pl 9:00 SIA “Liepājas BUB”, 1.daļa “Individuālie aizsardzības līdzekļi” EUR 4841,58 23.11.2016
SIA “Liepājas BUB”, 2.daļa “Apģērbs viesmīļiem un pavāriem” EUR 5737,90
Trauku piegāde PIKC ‘Liepājas Valsts tehnikums”” PIKC LVT 2015/36 11.11.2015 23.11.2015 pl 9:00 PĀRTRAUKTS
Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 8.2 panta 16.daļas 2.punktu “Papildus būvuzraudzības veikšana PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mācību un darbnīcu ēku korpusu un dienesta viesnīcas būvniecības objektos Vānes ielā 4, Ventspils ielā 51, Ventspils ielā 51A, Liepājā” PIKC LVT 2015/33 netiek publicēts SIA “Fabrum”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 3814,44 līdz būvobjektu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2015
Trauku piegāde PIKC LVT PIKC LVT 2015/35 02.11.2016 16.11.2015 pl 9:00 PĀRTRAUKTS
Matraču piegāde PIKC LVT dienesta viesnīcai
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/34 29.10.2015 09.11.2015 pl 9:00 SIA “SENDEKO LATVIA”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 6159,80 15 darba dienas
Drukas materiālu piegāde, uzpilde un atjaunināšana
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/32 27.10.2015 09.11.2015 pl 9:00 PĀRTRAUKTS
Instrumentu un rokas elektroinstrumentu piegāde PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”
(Nolikums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
PIKC LVT 2015/31 26.10.2015 06.11.2015 pl 9:00 SIA “INPAP-CELTSERVISS”, 1.daļa “Instrumenti”
(Līgums)
EUR 2046,74 29.11.2016
SIA “INSTRO” 2.daļa “Mērinstrumenti”
(Līgums)
EUR 7299,33
SIA “INSTRO” 3.daļa “Rokas elektroinstrumenti”
(3. daļas lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 8089,68
Materiālu piegāde būvniecības un metālapstrādes specialitāšu praktisko mācību nodrošināšanai
(Nolikums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
PIKC LVT 2015/30 14.10.2015 29.10.2015 pl 9:00 Būvmateriāli – SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””
(Līgums)
EUR 10184,99 01.11.2016
Koka plāksnes – SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””
(Līgums)
EUR 3098.90
Metāla izejmateriāli – SIA “SANISTAL”
(Līgums)
EUR 4893,31
Plastmasas kastu mantu uzglabāšanai piegāde
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/29 14.10.2015 26.10.2015 pl 9:00 SIA “Apgāde”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 9599,00
Multimediju projektoru un ekrānu piegāde PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/27 14.10.2015 26.10.2015 pl 10:00 SIA “Reverie Trading Group”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 40825,52 11.12.2015
Gultu piegāde un uzstādīšana
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/28 01.10.2015 12.10.2015 pl 10:00 SIA “RELAT-K”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 22319,30 30.06.2016
Tvaika nosūcēju piegāde
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/26 30.09.2015 12.10.2015 pl 10:00 SIA “Grandus”
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
(Līgums)
EUR 17170,00 40 dienas
Materiālu piegāde kokapstrādes un elektriķu specialitāšu praktisko mācību nodrošināšanai
(Nolikums)

(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)

PIKC LVT 2015/25 18.09.2015 29.09.2015 pl 9:00 Z/s “Zāģeri”
(Līgums)
EUR 6500,00 30.09.2016
SIa “Gandat Serviss”
(Līgums)
EUR 7905,06
Automatizācijas sistēmas komponentes
(Nolikums)

(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)

PIKC LVT 2015/24 14.09.2015 25.09.2015 pl 9:00 SIA “Festo”
(Līgums)
EUR 14967,96 30.09.2016
Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 8.2 panta 16.daļas 4.punktu “Nozīmīšu izgatavošana un piegāde” PIKC LVT 2015/23 netiek publicēts Jānis Bunka
(Līgums)
EUR 5735,85
Plastmasas kastu mantu uzglabāšanai piegāde
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/22 04.09.2015 17.09.2015 pl 9:00 PĀRTRAUKTS
Tvaika nosūcēju piegāde PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/19 03.09.2015 14.09.2015 pl 10:00 PĀRTRAUKTS
Reklāmas izstrādes un izvietošanas pakalpojumi PIKC LVT 2015/21 28.08.2015 10.09.2015 pl 10:00 PĀRTRAUKTS
Nozīmīšu izgatavošana un piegāde PIKC LVT 2015/20 26.08.2015 07.09.2015 pl 9:00 PĀRTRAUKTS
„Kases sistēmu, mēbeļu, viesnīcu iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana projekta
„Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas valsts tehnikums”infrastruktūras attīstības projekts (vienošanās Nr.2014/0006/3DP/3.1.1.1.0/12/IPIA/VIAA/009) ietvaros”
(Nolikums)

(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)

PIKC LVT 2015/14 17.08.2015 28.08.2015 pl 10:00 SIA “UCS”
(Līgums)
EUR 6500,00 30.11.2015
SIA “VITRUM IEKĀRTA LV”
(Līgums)
EUR 25808,00
SIA “VITRUM IEKĀRTA LV”
(Lēmums par 3. daļas rezultātu)
(Līgums)
EUR 7 625,00
Degvielas piegāde PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” autotransportam
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/18 13.08.2015 25.08.2015 pl 10:00 SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 20 000,00 31.08.2017
Materiālu piegāde kokapstrādes, elektriķu un mehatronikas specialitāšu praktisko mācību nodrošināšanai
(Nolikums)
PIKC LVT 2015/17 29.07.2015 11.08.2015 pl 10:00 SIA “INSER IT”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
3.daļa “Mikrokontroleru komponentes”EUR 9322,30;
4.daļa “Elektronikas komponentes”EUR 5866,94
Plastmasas kastu mantu uzglabāšanai piegāde PIKC LVT 2015/16 29.07.2015 11.08.2015 pl 10:00 PĀRTRAUKTS
Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 8.2 panta 16.daļas 2.punktu “Papildus būvuzraudzības veikšana PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mācību un darbnīcu ēku korpusu un dienesta viesnīcas būvniecības objektos Vānes ielā 4, Ventspils ielā 51, Ventspils ielā 51A, Liepājā”

(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)

PIKC LVT 2015/15

Netiek publicēts SIA “Fabrum”
(Papildus būvuzraudzības līgums)
EUR 9536,04 līdz būvobjektu nodošanai ekspluatācijā
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” ēdināšanas iekārtu un aprīkojuma piegāde
(Nolikums)
(Grozīts nolikums)
(Nolikums, kurā 11.8.punktā labota drukas kļūda)
(Precizēts nolikums)

Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem 2

Ziņojums par iepirkumu
Ziņojums par iepirkumu 3., 4. un 6. daļu

PIKC LVT 2015/12

20.07.2015

02.09.2015 pl 10:00

SIA “Vitrum Sistēma” 07.12.2015
1. daļa “Metāla mēbeļu piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana”
(Līgums)
EUR 41806,00
2.daļa “Ēdiena gatavošanas un sadales iekārtu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana”
(Līgums)
EUR 89924,00
SIA “Grandus”,
3.daļa “Aukstumiekārtu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana”
(Līgums)
EUR 37750,00
SIA “Grandus”,
4.daļa “Profesionālo trauku mazgājamo mašīnu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana”
(Līgums)
EUR 33475,00
5.daļa “Konditorejas un gastronomijas krāšņu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana”
(Līgums)
EUR 35522,00
SIA “Grandus”,
6.daļa “Ēdienu izdales līnijas un bāra aprīkojuma un iekārtu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana”
(Līgums)
EUR 42147,00
Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/13

15.07.2015

28.07.2015., pl 10:00

SIA “MĒTRA A”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 20000
Kvalifikācijas prakses nodrošināšana PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” izglītojamajiem
id.Nr. 3.2-8.24/1

(Nolikums)

(Grozīts nolikums)

(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)

netiek publicēts

26.06.2015 pl.9:00

Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 03.07.2015. pl. 9:00

iepirkuma 1.daļa “Kvalifikācijas prakses nodrošināšana kvalifikācijā “Klientu apkalpošanas speciālists”: 2015. gada 13. jūlijs – 16. oktobris
SIA „VEGA 1 Serviss”
1 prakses vieta
EUR 385,00
SIA „KURSAS PUTNI”
1 prakses vieta
EUR 402,50
Zvērināta advokāte Linda Elsberģe
1 prakses vieta
EUR 409,50
ZS „KALNIŅKALNI”
1 prakses vieta
EUR 409,50
SIA „New Yorker Latvija”
1 prakses vieta
EUR 409,50
SIA „BB WAKEPARK”
1 prakses vieta
EUR 409,50
SIA „X Car”
1 prakses vieta
EUR 409,50
iepirkuma 2.daļa “Kvalifikācijas prakses nodrošināšana kvalifikācijā “Automehāniķis”:
SIA „J.G.AUTO”
1 prakses vieta
EUR 404,60
SIA „AVEXS”
2 prakses vietas
EUR 809,92
SIA „Skandi Motors” filiāle „Liepāja”
5 prakses vietas
EUR 2054,50
SIA „Amserv Motors”
1 prakses vieta
EUR 410,90

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/11

29.05.2015

10.06.2015 pl 9:00

SIA “Eko Kurzeme”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 10978,60 11.06.2016

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma piegāde
(Nolikums)

(Grozīts nolikums)

Paziņojums par grozījumiem – www.iub.gov.lv

Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem 2

Ziņojums par iepirkumu

PIKC LVT 2015/8

22.05.2015.

17.07.2015. plkst.10.00

Piedāvājumu atvēršanas vieta : K.Ukstiņa iela 17/23, Liepāja, 1-4.kabinets

SIA „Proact IT Latvia”
(Līgums)
(Grozījumi līgumā)
EUR 203157.45 16.11.2015
SIA “Certes.lv”
(Līgums)
(Grozījumi līgumā)
EUR 16576.96
Dabīgās/piespiedu ventilācijas apkope un remontdarbu veikšana
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/10

08.05.2015

27.05.2015. pl 9:00

Liepājas pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 20000,00 27.05.2016
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma piegāde
(Nolikums)

(Grozīts nolikums)
Paziņojums par grozījumiem – www.iub.gov.lv

(Grozīts nolikums 2)
Paziņojums par grozījumiem – www.iub.gov.lv

(Grozīts nolikums 3)
Paziņojums par grozījumiem – www.iub.gov.lv

Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem 2

Ziņojums par iepirkumu 1
Ziņojums par iepirkumu 2

PIKC LVT 2015/7

08.05.2015

30.06.2015. pl 10:00

Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 29.07.2015. pl. 10:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta : K.Ukstiņa iela 17/23, Liepāja, 1-4.kabinets

SIA “Festo”
Mehatronikas darbnīcas aprīkojuma un iekārtu piegāde
(Līgums)
(Grozījumi līgumā)
145 859,00 30.11.2015
SIA “SAINT-TECH”
Velkmes skapji
(Līgums)
(Grozījumi līgumā)
19 999,00
SIA “Vitrum iekārta LV”
Mēbeļu piegāde ķīmijas un fizikas laboratorijām
(Līgums)
46 995,06
SIA “Vitrum iekārta LV”
Kabinetu mēbeles
(Līgums)
98 938,80
SIA “Vitrum iekārta LV”
Metāla mēbeles
(Līgums)
18 236,00
SIA “R.A.S.A. un Ko” Bibliotēkas mēbeles
(Līgums)
24 816,51

Pārtikas produktu piegāde PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” mācību virtuvei
(Nolikums)

4. pielikums

PIKC LVT 2015/9

24.04.2015

07.05.2015 pl 10:00

SIA “G.Grudupa uzņēmums”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 14949.51 07.05.2016

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma piegāde
(Nolikums)
(Grozīts nolikums)
Paziņojums par grozījumiem – www.iub.gov.lv

(Grozīts nolikums 2)
Paziņojums par grozījumiem – www.iub.gov.lv

Atbildes uz jautājumiem 1
Atbildes uz jautājumiem 2
Atbildes uz jautājumiem 3
Atbildes uz jautājumiem 4

Ziņojums par iepirkumu 1
Ziņojums par iepirkumu 2
Ziņojums par iepirkumu 3

PIKC LVT 2015/5

16.03.2015

08.05.2015., plkst.10.00.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 04.06.2015. pl. 10:00
Paziņojums par grozījumiem –www.iub.gov.lv

SIA “Lielvārds”
(Līgums)
25 961,69 30.10.2015
SIA “Agamiks”
(Līgums)
(Grozījumi līgumā)
91302,95
UAB “Infleks”
(Līgums)
(Grozījumi līgumā)
176090,00
SIA “VAK-BA”
(Līgums)
(Grozījumi līgumā)
46641,40

Zāliena pļaušanu PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” valdījumā esošajos īpašumos
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/6

03.03.2015

23.02.2015 pl 9:00

SIA “Jaunjoži”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 8500 01.10.2016

Papildus fasādes apdares būvdarbi PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mācību un darbnīcu ēku korpusu un dienesta viesnīcas būvniecības objektos Vānes ielā 4, Ventspils ielā 51, Ventspils ielā 51A, Liepājā

Sarunu procedūra
Ziņojums par sarunu procedūru

PIKC LVT 2015/4

Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība”” EUR 359 004,25 Saskaņā ar laika grafiku

Biroja tehnikas servisa apkope un remonts
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/3

10.02.2015

23.02.2015 pl 9:00

SIA “LDC DATORTEHNIKA”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 8500,00 23.02.2017

Saimniecības preču piegāde
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/2

05.02.2015

16.02.2015 pl 9:00

SIA “SELDING”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 8469,32 22.02.2016

Reprezentatīvo un reklāmas materiālu izgatavošana un piegāde
(Nolikums)

PIKC LVT 2015/1

14.01.2015

30.01.2015 pl 9:00

SIA “PRO-BALTIC”
(Līgums)
(Lēmums par iepirkuma rezultātiem)
EUR 10979,98 04.02.2015

[1] Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem