Stundu saraksta izmaiņas

Ceturtdien, 24.10. 

1PV
5 – 1.gr. nenotiek

1FS
1 – 1.gr. nenotiek
5 – 1.gr. Angļu valoda (Ve C-209)

2DT
2 – 2.gr. nenotiek

 2ET
4, 5 – nenotiek

2PT
2 – Valoda, kultūras  izpratn. un izpausme (Ve C-211)

2PV
1 – nenotiek
2 – Ēdienu gatavošanas tehn. (Ve B-108)

2TS
4 – 2.gr. Piegriešana (ve C-207), 1.gr. nenotiek

3LD
3 – Krievu valoda (V C-126)
5 – nenotiek

4VS
1 – nenotiek

4LD
3 – 2.gr. kabinetu maiņa uz V C-210