Stundu saraksta izmaiņas

Ceturtdien, 13.06. 

1ET
3 – nenotiek

1VS
5 – Literatūra (Ve C-305)